Grondstoffen: meer doen met minder

Grondstoffen: meer doen met minder
library

Welke impact heb je als ondernemer op de uitputting van grondstoffen? En welke invloed heeft grondstoffenschaarste op jouw bedrijf? In dit achtergrondartikel vind je alle informatie over deze wisselwerking. Daarnaast vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van circulair ondernemen.

Schaarste van voedingstoffen en natuurlijke bronnen

Grond- en voedingsstoffen zoals soja en tarwe, maar ook fosfaat, zink en eiwit zijn beperkt beschikbaar en worden schaarser. Dit terwijl fosfaat een essentieel element is van kunstmest. En bodems die weinig tot geen zink bevatten, leiden tot lagere opbrengsten. Eiwit is bovendien de belangrijkste voedingsstof voor de mens. Maar ook natuurlijk grondstoffen als water.

Gevolgen voor gezondheid

Door deze schaarste aan grond- en voedingsstoffen nemen de risico's voor de menselijke gezondheid en gezondheid van landbouwgewassen toe. Jaarlijks sterven wereldwijd 800.000 mensen door tekorten aan onmisbare voedingsstoffen voor landbouwgewassen. Het is dus zaak om op een duurzame wijze met energie, brand- en grondstoffen om te gaan. 

Oplossingen voor de food- en agribusiness

Er zijn verschillende oplossingen voor food- en agribedrijven om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verkleinen. Hieronder lichten we vier oplossingen toe: potentieel van besparing, circulair ondernemen, duurzame alternatieven vinden voor schaarse grondstoffen en maatschappelijk verantwoord inkopen.

 1. Potentieel van besparing
  Het potentieel van besparing is misschien wel de simpelste oplossing. Verminderde afhankelijkheid van risicovolle grondstoffen begint bij het beperken van het gebruik. Efficiënter omgaan met bronnen, materialen en producten zorgt voor een ander productieproces en consumptiepatroon. Dit vraagt zowel om technische innovatie als gedragsverandering.
 2. Circulair ondernemen
  Een andere manier om je afhankelijkheid van (bepaalde) grondstoffen te verkleinen is door de cirkel van je productieproces rond te maken. Jouw rol in de keten stopt dan niet wanneer je product klaar is, maar je neemt je product of onderdelen daarvan weer terug aan het eind van de levensduur. Ook het gebruiken van reststromen binnen het productieproces loont. Zo kunnen zetmeelrestanten, afkomstig van frietproductie, worden gebruikt voor het maken van plantenpotten. Een ander voorbeeld zijn bietenbladeren. Onderzoeksinstituut TNO ontdekte dat er uit dit landbouwafvalproduct relatief simpel de waardevolle voedingsstof eiwit gehaald kan worden. Er wordt dus waarde gecreëerd uit iets dat anders weggegooid zou worden. Goed voor de portemonnee én het milieu. 
 3. Duurzame alternatieven vinden voor schaarse grondstoffen
  Het is niet altijd mogelijk om je grondstofgebruik te beperken of om de keten circulair te maken. In dat geval is het goed om in kaart te brengen welke grondstoffen je kunt vervangen door duurzame alternatieven. Dit wordt ook wel de biobased economy genoemd. Biobased economy gaat over de overgang naar biomassa, in plaats van fossiele grondstoffen, voor het maken van non-food producten. Er zijn al natuurlijke oplossingen voor chemicaliën, basismaterialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte. Zo kunt u de meest vervuilende, schaarse of fluctuerende grondstoffen vervangen.
 4. Maatschappelijk verantwoord inkopen
  Bij inkoopbeslissingen let je meestal op de prijs, kwaliteit en levertijd van producten of grondstoffen voor productie of verkoop. Bij maatschappelijk verantwoord inkopen let je ook op sociale en milieu aspecten. Ketenverantwoordelijkheid neem je door te weten wat er speelt in de keten en afspraken te maken met leveranciers. Op deze manier heb je invloed op het gedrag van je toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en het milieu. Op de website van MVO Nederland vind je tips en links om je op weg te helpen bij de verantwoorde inkoop van producten en grondstoffen voor productie of handel, en voor facilitaire producten zoals koffie, thee en papier.
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?