Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe

Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe
library

Dit rapport van de The Ellen MacArthur Foundation, the McKinsey Center for Business and Environment, en SUN, geeft een visie over hoe de circulaire economie er in Europa uit zou zien zien voor drie basisbehoeften: voedsel, mobiliteit en de wonen. Samen bestaan deze behoeften uit 60% van de huishoudkosten.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/ea30fc2bcd30e86ee0d8993b938748b0_large.png

Het rapport laat zien dat een circulair model leidt tot meer groei, een hoger huishoudinkomen en een beter milieu voor de inwoners van Europa.

Transitie naar circulaire economie

Europa's huidige lineaire economische model is erg afhankelijk van eindige bronnen. Onderzoek door de Ellen MacArthur Foundation heeft aangetoond dat een circulaire economie zeer veel (economische) voordelen heeft. Dit onderzoek presenteert, voor het eerst, een visie over hoe de circulaire economie er in Europa uit kan zien voor drie belangrijke basisbehoeften: voedsel, mobiliteit en wonen. Samen bestaan deze behoeften uit 60% van de huishoudkosten.

Bevindingen

Het rapport erkent dat het huidige lineaire model voordelen met zich meebrengt, maar dat de potentiële voordelen van een circulaire economie vele malen groter zijn. Op het gebied van economische groei, huishoudelijke inkomsten en voor het milieu. De belangrijkste bevindingen van het rapport:

  • Een circulaire economie resulteert in 2030 mogelijk in €1,8 biljoen meer economische groei van Europa, tweemaal zoveel als bij de huidige lineaire economie.
  • Door de principes van circulaire economie op grote schaal toe te passen, kan Europa veel voordeel halen uit technologische innovaties en Europese huishoudens kunnen flink besparen op kosten voor afval.
  • Dit vertaalt zich in een groei van 11% in het BNP in 2030 ten opzichte van het huidige BNP. Bij het huidige lineaire model is de groei naar schatting 4%.
  • Met de transitie naar de circulaire economie, halveert Europa zijn CO2 uitstoot in 2030.
  • Materialen, zoals (landbouw)water, pesticiden, synthetische meststoffen, constructiematerialen, brandstoffen en niet-hernieuwbare energie worden minder gebruikt in een circulaire economie. Het gebruik van deze materialen zal tot 32% zakken in 2030 en 53% in 2050.
  • Onderzoek naar 65 academische papers toont aan dat een transitie naar de circulaire economie positieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid

Over Ellen MacArthur Foundation

De Ellen Macarthur Foundation is een Britse NGO die samen met onderwijsinstellingen en bedrijven probeert de overgang naar een Circulaire Economie te faciliteren en katalyseren.

Lees het hele rapport

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?