GTEX Circulariteit publicatie: Grondstoffen sparen door goed onderhouden revisie

GTEX Circulariteit publicatie: Grondstoffen sparen door goed onderhouden revisie
library

Het hergebruiken van de technische bouwstoffenstroom is ook relevant binnen de koudesector. Niet alleen om grondstoffen te sparen, maar ook vanwege kostenbesparingen. Ook in de koeltechniek kan circulariteit worden toegepast. Daarover gaat deze GTEX publicatie.

Circulariteit in de koeltechniek

De roep om grondstoffen te sparen door middel van een circulaire economie neemt toe. Dat blijkt onder meer uit stimuleringsmaatregelen van de Europese Commissie. Ook in de koeltechniek kan circulariteit worden toegepast. Daarover gaat deel één van dit artikel. In deel twee wordt ingegaan op de revisie van compressoren. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan de circulaire economie en het bewustzijn hierover worden vergroot.

Mogelijkheden

Veel koelinstallaties zijn niet ontworpen vanuit de gedachtengang van de circulaire economie. Dat wil echter niet zeggen dat vervanging de enige optie is. Revisie/upgrade van een installatie kan een duurzame en bedrijfs- economisch interessante keuze zijn.De functionele opbouw, het materiaalgebruik en de relatieve eenvoud van een koelinstallatie geven goede uitgangsmogelijkheden voor revisie en/of up- grade. Check alle mogelijkheden in het biebitem.

Over GTEX

GTEX is een professionele partner op het gebied van industriële koudetechniek met natuurlijke koudemiddelen. Onze doelstelling is om het u als installateur of toeleverancier zo gemakkelijk mogelijk te maken. We reageren snel en vormen met onze expertise een verlengstuk van uw organisatie.

GTEX Publicatie: Grondstoffen sparen door goed onderhoud en revisie
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?