GTEX Circulariteit publicatie: Revisie van compressoren vraagt afweging opties

GTEX Circulariteit publicatie: Revisie van compressoren vraagt afweging opties
library

In deze publicatie geven we inzicht in de belangrijkste overwegingen en keuzemogelijkheden bij compressorrevisie.

Revisie van compressoren

In een circulaire economie is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen geoptimaliseerd. In de koeltechniek kan daar met goed onderhoud en tijdige revisie op worden aangehaakt. Dit kwam in de vorige editie van RCC K&L aan de orden, in het eerste deel van dit artikel. In het tweede deel gaan we nu in op de revisie van compressoren. Daarbij geven we inzicht in de belangrijkste overwegingen en keuzemogelijkheden bij compressorrevisie.

Reactief versus preventief

Wanneer heeft een compressor of installatie revisie en onderhoud nodig? Dit kan op een groot aantal manieren worden vastgesteld. Op hoofdlijnen zijn er twee soorten benaderingen: een preventieve en een reactieve - of afwachtende - benadering. n de praktijk wordt vaak reactief gehandeld, nadat een storing, uitval of duidelijk hoorbare of zichtbare schade op problemen wijst. Bij de uitgangspunten van de circulaire economie sluit een reactieve strategie echter niet aan. Bij
een preventieve strategie is dat wel het geval.

OVer GTEX

GTEX is een professionele partner op het gebied van industriƫle koudetechniek met natuurlijke koudemiddelen. Onze doelstelling is om het u als installateur of toeleverancier zo gemakkelijk mogelijk te maken. We reageren snel en vormen met onze expertise een verlengstuk van uw organisatie.

GTEX Publicatie: Revisie van compressoren vraagt afweging opties
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?