Guidelines: Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

Guidelines: Ontwerpen met Kunststof Recyclaat
library

De Guidelines "Ontwerpen met Kunststof Recyclaat" biedt achtergrondinformatie over de toepassingen van gerecycled plastic; vanaf de strategische keuze voor het toepassen van recyclaat tot het communiceren over producten met recyclaat richting consumenten. Met sprekende voorbeelden uit de praktijk is het een handig middel voor ontwerpers en R&D medewerkers.

Download: Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

Dit handboek "Ontwerpen met Kunstof Recyclaat", is het resultaat van een MJA3 project in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK), geïnitieerd en uitgevoerd door Partners for Innovation in samenwerking met Philips. Het idee voor dit project is ontstaan in de werkgroep 'Recyclaat en Product Design', als onderdeel van het Ketenakkoord Kunstofkringloop.

Informatie over het hele proces

Dit handboek biedt achtegrondinformatie over het gehele proces, vanaf de strategische keuze voor het toeppassen van recyclaat tot het communiceren over producten met recyclaat richting consumenten. Daarnaast bevat het praktische ontwerprichtlijnen voor producten die met recyclaat geproduceerd kunnen worden. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

Casestudies van zes koplopers

De basis voor het handboek is gelegd in een project met zes Nederlandse koplopers, die in twee workshops met elkaar hebben gebrainstormd over de inhoud en opzet van het handboek. Deze koplopers zijn Philips, Curver, Océ, Schoeller Allibert, AKG en Cumapol. De basis is verder aangevuld met literatuuronderzoek, deskresearch en gesprekken met betrokkenen uit de industrie, onderzoek en onderwijs.

Als onderdeel van het project zijn er ook casebeschrijvingen gemaakt, waarin deze koplopers huun ervaringen rondom het toepassen van recyclaat delen. Van alle cases zijn video's opgenomen en decasebeschrijvingen zijn gebundeld in het handboek.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?