Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven

Summary
Geven van praktische tips en voorbeelden voor duurzaam en circulair bouwen.
Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven
library

In het Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven, dat Stichting Stimular in opdracht van Bouwend Nederland screef, worden praktische tips en voorbeelden gegeven over duurzaam en circulair bouwen.

Stimular heeft de praktische digitale handleiding over duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven geactualiseerd, in opdracht van Bouwend Nederland. Duurzaam en circulair bouwen is volop in ontwikkeling. In deze geactualiseerde versie van het handvat zijn nieuwe initiatieven, ontwikkelingen in het instrumentarium en actuele praktijkvoorbeelden toegevoegd. In het handvat is informatie vanuit vele organisaties en bronnen bij elkaar gebracht, waardoor de bouw- en  infrabedrijven door de bomen het bos weer kunnen zien .

Praktisch handvat

De leden van Bouwend Nederland hebben behoefte aan een praktisch handvat voor duurzaam materiaalgebruik om drie redenen.

 • Vanaf januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde aan de berekening van de milieubelasting van de materialen (MPG) van nieuwe woningen en kantoren.
 • Bij opdrachtgevers neemt de vraag naar duurzaam materiaalgebruik in aanbestedingen toe, met name in de zakelijke markt en grotere GWW-werken. 
 • Veel bouw- en infrabedrijven willen efficiënter en duurzamer omgaan met bouwmaterialen, bijvoorbeeld vanuit hun MVO-beleid. Ook willen bedrijven zichzelf in de markt onderscheiden met duurzame(re) materialen. 

De doelgroep van het handvat zijn kleine en middelgrote aannemersbedrijven in de B&U en GWW-sector. Onder duurzaam materiaalgebruik verstaan we zowel het efficiënt omgaan met materialen (o.a. circulair bouwen) als het toepassen van duurzame bouwmaterialen.

Inhoud

Het Handvat duurzaam materiaalgebruik gaat in op:

 • ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de uitvraag van opdrachtgevers
 • tips en aandachtspunten per bouwfase
 • rekeninstrumenten voor duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten
 • overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de keurmerken en duurzame varianten
 • praktijkvoorbeelden

Wat is nieuw in het handvat?

 • Beleid en initiatieven voor circulair bouwen, o.a. de Bouwagenda en Transitie-agenda Circulaire bouweconomie
 • Aanvulling van goedgekeurde rekeninstrumenten voor de milieubelasting van een gebouw (MPG)
 • Actuele praktijkvoorbeelden duurzaam materiaalgebruik
 • Actuele tabellen over duurzame varianten per bouwmateriaal

Het handvat zal regelmatig geactualiseerd worden, aangezien de ontwikkelingen rond duurzaam materiaalgebruik en circulair bouwen snel gaan.

Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?