Het inkoopbeleid van DJI

GOAL & TARGET
DJI koopt in met impact. Hiermee geven we invulling aan de maatschappelijke opdracht van DJI. Leveranciers worden meer dan voorheen betrokken bij deze rol.
Het inkoopbeleid van DJI
library

DJI heeft in 2017 een nieuw inkoopbeleid vastgesteld met de titel: inkopen met impact. In dit beleidskader wordt de maatschappelijke opdracht van DJI en het inkoopbeleid met elkaar verbonden.

Door op een andere manier in te kopen wil DJI zijn leveranciers – meer dan voorheen – betrekken bij onze maatschappelijke rol. Hoe we dat doen? Dat vindt u allemaal in ons nieuwe inkoopbeleidsplan. Zie ook de animatie waarin de achtergrond van het beleid wordt uitgelegd op het Youtube-kanaal van DJI.

Ook een bijdrage leveren? Heeft u frisse ideeën die impact kunnen opleveren. Neem gerust contact op met de collega’s van inkoopbeleid & strategie. Contactpersoon: Wolter van der Vlist, sr. adviseur inkoopbeleid & strategie, w.vd.vlist@dji.minjus.nl, 06-46846273.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?