Het nieuwe hoofdkantoor van Alliander: het resultaat van succesvol management

Het nieuwe hoofdkantoor van Alliander: het resultaat van succesvol management
library

Op 1 december toog een groep inkopers, projectleiders en wethouders van de gemeente Utrecht, Amersfoort en Woerden naar Duiven. Met in hun achterhoofd de plannen voor renovaties van hun eigen stadhuizen én hun circulaire inkoop ambities zochten zij inspiratie bij Alliander, die onlangs een indrukwekkende renovatie wist te realiseren.

Hernieuwing

En inspiratie is wat ze kregen. MVO manager bij Alliander, Koen Eising, vertelt over het proces, de aanpak en het lef wat ze hebben getoond bij de verbouwing. In plaats van een nieuw pand te plaatsen, gebruikten zij de oude, losse panden als basis constructie voor het hernieuwde pand.

Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure is een gewaagde zet geweest. In plaats van een uitvoerige specificatie hebben ze de eerste selectie gedaan op basis van een ambitie document, waar zij als opdrachtgever enkel hebben uitgelegd welke ambitie zij voor ogen hadden. Partijen konden niet individueel maar in een consortium van partners reageren, in plaats van haasje over met elkaar samen werken, zoals zo kenmerkend is voor de bouwwereld.

Ketensamenwerking

De chemie tussen de ketenpartners was essentieel, vertelt Koen. Pas dan weet je dat je op één lijn en er vertrouwen is om zo’n onzeker proces aan te gaan. Circulair inkopen begint dus bij het stellen van die andere vraag. Daardoor kregen zij de juiste antwoorden uit de markt. En bleven op basis van concurrentie gerichte dialoog met elkaar praten.

Aan de slag

En dat bleek ook wel nodig, want na de gunning gaat het project over van de vergaderzaal naar de werkvloer. En dat zijn weer andere medewerkers die het visionaire voortraject niet mee hebben gekregen. Zij kunnen geneigd zijn weer te doen wat ze deden en dat kan botsen met het oorspronkelijke concept.

Tips en advies

Hoe ze het intern voor elkaar hebben gekregen? Daarover geeft Koen een aantal tips: het gaat niet alleen om technisch innoveren, maar ook juridisch en financieel. Zorg dus ook dat je bijtijds die specialisten aan tafel hebt. Daarnaast is draagvlak belangrijk, maar niet iedereen hoeft ‘om’ te zijn om aan de slag te kunnen. Begin bij klein draagvlak inclusief iemand die je steunt vanuit het management. Maar wacht ook niet te lang met de “coming out” om de rest van de organisatie mee te nemen.

Zichtbaarheid en erkenning

Het mooiste voorbeeld dat het Alliander gelukt is om haar visie voorop te stellen in deze renovatie? De zichtbaarheid en erkenning van hun core business in het hart van het gebouw. De trainingsruimte voor monteurs, de kabels onder de grond, de verwijzingen naar transformator huisjes als koffiepunten. Dit had je niet voor elkaar gekregen als je alleen had gestuurd op materiaalgebruik, energieprestatie of BREAAM certificaten. Dan krijg je vinklijstjes in plaats van een gebouw met een kloppend hart waar alles aan klopt.

Green Deal Circulair Inkopen

MVO Nederland en PIANOo begeleiden in opdracht van de Economic Board Utrecht de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Woerden bij het realiseren van hun ambitie om in 2020 10% van hun inkoop budget circulair in te kopen. Ook aan de slag met circulair inkopen? Sluit je aan bij de Green Deal Circulair Inkopen of volg de wegwijzer Circulair Inkopen

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?