Hulp bij het meten van circulariteit

Summary
Hulp bij het meten van circulariteit
Hulp bij het meten van circulariteit
library

Om de circulariteit van je organisatie, producten of diensten te meten is het nodig om te weten welke indicatoren hier inzicht in geven. Tot op heden zijn er geen vastgelegde definities of indicatoren voor circulariteit beschikbaar. Wel kunnen steeds meer partijen op maat ondersteuning bieden om in kaart te brengen wat kansen en verbeterpunten zijn.

 • Op maat ondersteuning via Nederland Circulair! - Heb jij als bedrijf een ondersteuningsbehoefte in het realiseren van producten en diensten die bijdragen aan de circulaire economie? En is er voor jouw vraagstuk nog geen match te vinden? Schakel dan Nederland circulair! in, wij bieden voor verdiepende ondernemersvraagstukken ondersteuning op maat.
 • Circularity Check - Hoe circulair zijn de producten en diensten die jij op de markt brengt? De European Sustainable Business Federation Ecopreneur.eu ontwikkelt samen met Circular IQ en MVO Nederland / De Groene Zaak de Circularity Check. Op basis van ruim dertig vragen bepaalt de Circularity Check de circulariteit-score voor producten en diensten.

 • Ellen MacArthur Foundation - In het circularity indicators project heeft de Ellen macArthur Foundation samen met Granta Design gewerkt aan een tool die bedrijven heplt om passend indicatoren te gebruiken om de circulariteit van hun processen te meten. Op de site zijn rapporten over de toepassing te vinden en is de tool gratis the downloaden als Excel-bestand
 • Copper8 – Voor eerdere projecten heeft dit advies bureau een dashboard circulaire economie gemaakt. Hiermee kunnen grondstoffenstromen in kaart worden gebracht om op eenvoudige wijze de mate van circulariteit te bepalen en kansen voor optimalisatie te vinden.
 • Optimal Planet - Met Optimal SCANS voor circulair inkopen en MVI helpt Optimal Planet met Het ranken en toetsen van producten, diensten en leveranciers ranken en toetsen, en het monitoren en analyseren van Uitgebreide expertkennis, geobjectiveerd toetsen, laagdrempelig en compleet, ook voor kleinere MKB-ers.
 • Rendemint – Deze organisatie geeft handelingsperspectief aan het MVI-Manifest door de ontwikkeling van verschillende tools die helpen bij het meten van circulariteit en circulair inkopen. Met hun de ReNtry® module maak je een compleet materialen- of grondstoffenpaspoort, meet, analyseer en vergelijk je circulariteit. ReNtry® geeft inzicht welke gegevens nodig zijn en hoe je gegevens eenvoudig vastlegt.
 • Metabolic – Met de service Cyclarity Services biedt metabolic inzicht in bedrijven met circulaire economie ambities, op organisatorische, divisie of product-service niveau. Deze service wordt op maat vormgegeven. De eerste methodes voor het meten van circulariteit in o.a. de bouw worden al geleverd.
 • Circularity Calculator – De Circularity Calculator maakt inzichtelijk hoeveel grondstoffen circulair kunnen worden ingezet, zowel in kilogrammen als in euro's. De tool Circularity Calculator biedt een grafisch, interactief dashboard voor circulair ontwerpen, dat automatisch circulariteit, waardebehoud, recyclebaarheid en hergebruik berekent en weergeeft in KPI's van 0 tot 100%.

Het is ook mogelijk om niet de circulariteit maar de milieu-impact te meten. Hiervoor zijn andere methoden beschikbaar zoals een Levenscyclusanalyse (LCA), .

 • CE Delft – De sectie ketenanalyse van CEDelft specialiseert zich al jaren in het uitvoeren van LCA’s om de impact van producten, diensten en scenario’s in kaart te brengen.
 • Bonk Consultants – Door middel van een LCA en Carbon Footprint wordt in kaart gebracht wat de impact is van uw organisatie, product of dienst. 
 • GHG-Protocol - De meest gebruikte standaard voor het meten van de uitstoot van broeikasgassen wordt geleverd door het Green House Gas protocol. Deze methode is geschikt voor zowel bedrijven als publieke organisaties en biedt ook een benchmark aan. 
 • Natural Capital Protocol - Om te zorgen dt eco-systemen niet uitgeput raken moet er rekening worden gehouden met het natuurlijk kapitaal. de Natural Capital Coalition heeft een raamwerk en protocol ontwikkeld om hier gestructureerd aandacht aan te geven. Zo wordt er geanticipeerd op lange termijn consequenties, wordt de waarde van natuurlijke hulpbronnen gekwantificeerd en wordt de behoefte aan nieuwe materialen verminderd. 

Missen er nog partijen in dit overzicht? Laat het ons weten in de reactieruimte hieronder.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?