Hulp voor circulaire businessmodellen

Hulp voor circulaire businessmodellen
library

Wanneer ondernemers gaan werken aan de circulaire economie zijn er vaak aanpassingen of radicale veranderingen nodig in het business model. Dat wat nodig is verschilt per onderneming, branche en product. Advies op maat van organisaties met expertise op dit gebied is aan te raden. Hieronder noemen we een greep uit de partijen die u hier bij kunnen helpen.

 • Op maat ondersteuning via Nederland Circulair! - Heb jij als bedrijf een ondersteuningsbehoefte in het realiseren van producten en diensten die bijdragen aan de circulaire economie? En is er voor jouw vraagstuk nog geen match te vinden? Schakel dan Nederland circulair! in, wij bieden voor verdiepende ondernemersvraagstukken ondersteuning op maat.
 • Circle Economy - Met diverse tools en specifieke services helpt Circle economy jou om te identificeren hoe circulair je organisatie op dit moment is, waar kansen liggen om de circulariteit van je supplychain te verbeteren, en ontvang je ondersteuning om nieuwe oplossingen te implementeren. 
 • Sustainable Finance Lab - Het sustainable finance Lab slaat een brug tussen theorie en praktijk op het gebied van finance. Op vier kernthema's, banken, duurzaamheid, markten en stabiliteit verzamelen ze kennis en kunde door onderzoek te koppelen aan de praktijk. Met specifieke vragen over de financiële uitdagingen in een circulair business model kunt u terecht bij het Sustainable Finance Lab. 
 • Copper 8 - Copper8 levert een bijdrage aan duurzame doorbraken in de maakindustrie door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. In projectomgevingen helpen ze organisaties en individuen om vooruitstrevend bezig te zijn met duurzaamheid door verbinding te leggen tussen disciplines en binnen ketens. Ketensamenwerking, circulair inkopen en aanbesteden en het ondersteunen van bedrijven op maat vallen binnen hun expertises.
 • Onderzoek Nieuwe Businessmodellen - Vanuit de Radboud universiteit Nijmegen en onder leiding van Prof. Jan Jonker wordt een onderzoek naar nieuwe circulaire businessmodellen uitgevoerd. Als ondernemer kunt u meedoen met dit onderzoek. Het onderzoek helpt u als respondent om na te gaan hoe ‘circulair’ u bent en waar eventueel nog kansen liggen om uw bedrijfsmodel te verbeteren.
 • Let's go Circular masterclass - Aan de hand van het BB Bricks Let's Go Circular pakket brengt Bas Luiting, trainer toegepaste circulaire economie, je binnen 1 dag naar je eerste circulaire succes. Hier wordt zowel aandacht gegeven aan circulair productontwerp, ketensamenwerking en een circulair businessmodel.
 • Kirkman Company - Dit adviesbureau  zet zich om bestande bedrijven te transformeren tot een social enterprise. Hierin wordt uitgegaan van een systeemperspectief: de tranformatie biedt relevantie voor alle stakeholders, klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders.
 • Ecofys -  Ecofys kan uw organisatie ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie door te kijken naar de belangrijke instrumenten (hefbomen) onder andere op het gebied van energie, grondstoffen en restafval. Onze focus ligt daarbij op kostenreductie, efficiencyverbetering en hervormen van bedrijfsmodellen waarmee u concurrentievoordeel kunt behalen. er worden diensten aangeboden gerichten op het meten van circulariteit, het ontwikkelen van innovaties en strategisch advies. 
 • K plus V - Met de missie om publieke organisaties en bedrijven te laten excelleren werkt K plus V aan een duurzamere en meer circulaire maatschappij.  zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen. Ze hebben expertise op thema's als de duurzame economie, nieuwe soorten financiering, de sociale economie, ondernemerschap en innovatie. 
 • Dr2 New Economy inspireert en motiveert, helpt je circulaire ideeën te ontwikkelen tot marktstrategie. Ze faciliteren de support van jouw stakeholders, verbinden je met keten-partijen, scherpen je propositie aan en begeleiden je in nieuwe samenwerkingsvormen of verandertrajecten. Samen geven ze je jouw positie in de nieuwe economie vorm en inhoud.
 • ResCom - Dit onderzoekstraject rcht zch specifiek op de maakindustrie. Op basis van vier kernbergippen wordt hulp geboden om de hele keten in beschouwing te nemen in beslisprocessen. Op een online platform worden voorbeeld projecten, methodes en tools gedeeld die direct te gebruiken zijn. Leer van anderen en zet stappen vooruit!

Hoort jouw organisatie ook thuis op dit lijstje? Laat het ons weten, dan voegen we je toe. Mail naar carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl voor meer informatie.
 

Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Mark Beumer

Employee at Het Groene Brein

Do you want to comment on this library-item?