Internationale marktkansen voor Nederlandse koplopers in de Circulaire Economie - MKB BEWARE!

Internationale marktkansen voor Nederlandse koplopers in de Circulaire Economie - MKB BEWARE!
library

Werk je aan de circulaire economie? Heb je internationale ambities? Neem dan deel aan de marktverkenning voor de Nederlandse koplopers in het kader van de Circulaire Economie.

Het internationale potentieel van de Circulaire Economie

De circulaire economie biedt internationale kansen voor Nederlandse bedrijven, zowel de grote als het MKB. Onze innovaties kunnen door internationaal strategisch te opereren, vermarkt worden in het buitenland. Export van Nederlandse diensten en producten, kennis en kunde over de circulaire economie naar het buitenland kan onze koploperspositie in internationaal opzicht verstevigen en een bijdrage leveren aan het Nederlandse verdienvermogen.

Doel van de verkenning en voor wie

Rijkswaterstaat wil marktkansen identificeren voor het Nederlandse bedrijfsleven, MKB en kennisinstellingen die zich richten op de transitie naar de circulaire economie en die hun kennis en kunde willen bevorderen in het buitenland. In het bijzonder zoekt RWS stakeholders uit de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sectoren. Daarbij is er ook aandacht voor Nederlandse icoonprojecten en showcases. De initiële regionale focus van deze verkenning is Centraal- en Oost Europa.

Met deze marktverkenning wil Rijkswaterstaat een match-making met belanghebbenden organiseren en ze ondersteunen bij het realiseren van hun internationale ambities.

Ambitie

Deze verkenning kan leiden tot concrete economische diplomatieke acties: handelsmissies; de ontwikkeling van business cases; government-to-government (G2G), knowledge-to-knowledge (K2K) en business-to-business (B2B) ondersteuning. Dit kan resulteren in ambitieuze public-private partnerships, die zich richten op specifieke kansen en dilemma’s in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Economische diplomatie wordt mede georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) en het Nederlandse postennetwerk (rijksoverheid.nl).

Met deze studie wordt er ook een concrete bijdrage geleverd aan de vormgeving van het Holland Circular Hotspot platform, voor een stevige internationale positionering van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van de circulaire economie.

Contact

Voor meer informatie over deze internationale marktverkenning, neemt u contact op met Jessica Reis Leffers, jessica.reisleffers@rws.nl, M: 06-52077663.

Kijk op de volgende sites voor meer informatie:

Rijksoverheid Nederland Wereldwijd

RVO.nl

RIjksbreed Circulaire Economie Programma

RWS.nl

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Richard Stockmann

manager a.i. at Anders

Do you want to comment on this library-item?