De Meeuw: “Ik ben trots op het bereiken van 80 procent minder bouwafval met modulair bouwen”

Summary
Een interview met de Meeuw
De Meeuw: “Ik ben trots op het bereiken van 80 procent minder bouwafval met modulair bouwen”
library

De Week van de Circulaire Economie komt eraan. Hèt moment om projecten uit te lichten. Bouwbedrijf de Meeuw werkt bijvoorbeeld aan modulair productontwerp voor verschillende markten. We spraken inkoopmanager Paul Megens.

Met welke vorm van circulair ondernemen zijn jullie aan de slag?
Modulair productontwerp voor de bouw voor de markten zorg, wonen, onderwijs en bedrijfsleven met een hoge inzet op hergebruik, herinzet van woonunits en recycling van materialen.
 

Wat was voor jou de reden om te starten met circulair ondernemen?
Vier jaar geleden kwam het besef dat het in de fabriek produceren van modulaire huisvestingsoplossingen - waarin hergebruik van units en bouwmaterialen traditioneel al zo centraal staat – als business model prachtig aansluit op het gedachtegoed van circulair werken. Bij circuair werken worden kringlopen gesloten en wordt afval fors gereduceerd. De Meeuw zag volop kansen om de circulaire manier van werken samen met ketenpartners nog verder uit te bouwen.  
 

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op het bereiken van 80 procent minder bouwafval met modulair bouwen dan bij traditioneel bouwen op een bouwplaats. Daarbij hebben we 55 procent minder milieukosten omdat modulaire gebouwen volledig demontabel zijn. Ze zijn flexibel en verplaatsbaar en daardoor uitstekend geschikt voor hergebruik. De Meeuw heeft een circulaire keten kunnen realiseren samen met haar toeleveranciers voor bouwmaterialen zoals systeemplafonds, isolatiemateriaal, hout, wanden, dakmaterialen, vloeren, etc.
 

Waar loop je tegenaan?
Circulair werken doe je niet alleen, als afdeling inkoop – ook de volledige support en enthousiasme van collega’s van fabriek en kantoor is nodig. Maar je doet het ook niet alleen als bedrijf, je hebt er toeleveranciers en andere ketenpartners heel hard bij nodig en dat kost tijd. Tijd om hen te overtuigen van de business case van circulair werken voor alle deelnemers. Ook in de markt blijkt de vraag naar een circulair gebouw nog steeds beperkt. De prikkel vanuit de markt is nog klein. Verder valt de ontwikkeling van biobased bouwmaterialen nog tegen. Volumes van biobased materialen die kunnen worden aangeleverd zijn te klein, veiligheidsattesten ontbreken vaak (bijv. brandwerendheid van materialen). Het circulair ómdenken van veel mensen blijkt een weerbarstig en tijdrovend proces. De waan van de dag prevaleert, het lange-termijn belang blijft vaak uit beeld.


De Week van de Circulaire Economie is van 3 t/m 7 februari 2020. Meer weten? Ga naar  de website.
 

Meer lezen over de Meeuw? Bekijk de website.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?