Snew: “Hergebruik eerst, recycle later!”

Summary
Een interview met Snew
Snew: “Hergebruik eerst, recycle later!”
library

De Week van de Circulaire Economie is in volle gang. Hèt moment om projecten uit te lichten. Snew zet zich bijvoorbeeld in voor het verlengen we de levensduur van IT & Telecom apparatuur. We spraken Circulair Emotional Officer Martijn van Engelen over de circulaire aanpak van Snew.

Op welke manier werken jullie aan de circulaire economie?
SNEW heeft zich ontwikkeld als keten regisseur: dit realiseren wij d.m.v. integrale keten aanpak. In samenwerking met partners verlengen we de levensduur van IT & Telecom apparatuur. We gaan ook terug de keten in voor preventief onderhoud, want wij bieden niet alleen een gereviseerd product aan maar ook alle diensten die bij een product levenscyclus horen zoals onderhoud, installatie, reparatie etc. Hier toe hebben wij ons eigen software programma geschreven die de PLC verlenging mogelijk maakt. Door ons op te stellen als keten regisseur brengen we de gewenste scoop in beeld. We bespreken dit met alle mogelijk betrokken partners bij elkaar, zodat alle service aspecten ingevuld kunnen worden zodat ieder zijn voordeel uit de samenwerking kan halen.
 

Wat was voor jou de reden om met de circulaire economie aan de slag te gaan?

Ik kom van de autosloperij wereld en als iets al circulair is dan is het wel de automobiel industrie met traditionele brandstof. Al geruime tijd worden daar de grondstoffen gebruikt i.p.v. van verbruikt. In tegenstelling tot de elektronica industrie. Terwijl het daar vanwege het tekort nog urgenter is om hergebruik toe te passen. Materialen moeten dus veel vaker hergebruikt gaan worden, zodat moderne technologie voor nieuwe gebruikers toegankelijk wordt zoals in Afrika. Bijvoorbeeld in Ghana leveren wij gereviseerde pc’s uit Europa die aan het einde van hun levenscyclus retour komen voor recycling naar grondstoffen. Wij bieden re-using as a service ook als mogelijkheid aan. Als het ware operationele lease en SNEW blijft eigendom van het product.
 

Waar ben je trots op?
Wij zijn een van de weinige bedrijven die koploper zijn in circulaire economie gekoppeld aan sociale innovatie. Wij streven duurzame inzetbaarheid van zowel materialen als mensen na. Onze missie is het creëren van meerwaarde tegen een zo laag mogelijke milieu belasting. Als sociale ondernemer hechten wij waarden aan een gelijkwaardig belang tussen milieu, sociale en economische doelen. Geld verdienen is een noodzakelijk economisch doel, maar andere doelen zijn voor ons net zo belangrijk. Denk hierbij aan CO2 reductie, werkgelegenheid, talentontwikkeling, levenscyclus verlengen en herwinnen van grondstoffen.

Waar loop je als circulaire ondernemer tegenaan?
Waar wij tegen aan lopen is de verouderde wetgeving en traditionele paradigma's. Mensen zeggen te willen samenwerken maar kiezen vaak voor hun eigen belang. Bij circulair ondernemen kiezen we voor een gezamenlijk belang. Overheidsorganisaties zeggen sociale innovatie te stimuleren terwijl ze zelf met hun “ hokjes denken” (sociale) innovaties vaak onmogelijk maken.  De huidige financieringsinstrumenten zijn onvoldoende toegespitst op de transitie naar een circulaire economie. Banken zeggen circulair te zijn maar denken nog steeds in financiële kengetallen en minder in maatschappelijke doelen. Wat we binnen SNEW vooral geleerd hebben is te kijken naar een compleet maatschappelijk perspectief met een goede afstemming tussen onze klanten, medewerkers en productieprocessen. Zo werken we samen aan een milieu en maatschappelijk bewuste toekomst.


De Week van de Circulaire Economie is van 3 t/m 7 februari 2020. Meer weten? Ga naar de website.

Meer lezen over Snew? Bekijk de website.
 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Peter Goeijenbier

Founder at SupportPoints.com

Do you want to comment on this library-item?