Kansen circulaire categorie kantoorinrichting van de Rijksoverheid

Kansen circulaire categorie kantoorinrichting van de Rijksoverheid
library

Samen met REBus, PIANOo, de ministeries BZK en I&M en TurnToo is een eerste stap gezet door middel van een onderzoek naar de kansen voor een circulaire categorie (oktober 2016). Het opgeleverde rapport "De route naar een circulaire kantoorinrichting" is een eerste stap in visievorming, kansenverkenning en aanbevelingen voor een circulaire categorie.

Transitie naar circulaire economie

De categorie Kantoorinrichting, verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoop van kantoormeubilair, organisatorisch ondergebracht bij het InkoopUitvoeringsCentrum (IUC) van Rijkswaterstaat (RWS), wil binnen haar invloedsveld actief werken aan de transitie naar een circulaire economie.

Ambities en doelen

Naast een verkenning van de invloed en potentie van circulaire bedrijfsvoering binnen de categorie Kantoorinrichting bevat het rapport ook een analyse van de organisatieomgeving, zijn er ambities en doelen geformuleerd en kansrijke routes voor implementatie geïdentificeerd.

Het doel is om uiteindelijk voor het hele Rijk de bestaande inrichting opnieuw te gebruiken. Als er toch kantoorinrichting wordt ingekocht, moet dat circulair gebeuren. 'We beginnen bij Rijkswaterstaat, en willen daarna bij de rest van de rijksoverheid aan de slag gaan', zegt Sabine van der Leij, categoriemanager bij het IUC. Dat is mogelijk, doordat Rijkswaterstaat, via zijn Inkoop UitvoeringsCentrum (IUC) Corporate Dienst, voor het grootste deel van de rijksoverheid onder meer de inkoop van kantoorinrichting organiseert.

Besparen

De circulaire inkoop van kantoorinrichting kan Rijkswaterstaat op termijn een geschatte besparing van ongeveer 2 miljoen tot 3 miljoen euro opleveren, vergeleken met de aanschaf van nieuwe kantoorinrichting. De geschatte besparing voor het Rijk kan 8 miljoen tot 11 miljoen euro bedragen. Dit is wel afhankelijk van de precieze uitwerking van de circulaire inzet van kantoorinrichting. Dit draagt bij aan de ambitie van het kabinet om tot een 100% circulaire economie te komen en het doel van Rijkswaterstaat om zijn bedrijfsvoering duurzamer te maken. De eerste contracten bij Rijkswaterstaat voor het circulair gebruik van kantoorinrichting moeten er in 2017 zijn.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?