KIEM-VANG regeling: wat houdt dat in voor mij?

Summary
Zo werkt de KIEM-VANG (Kennis Innovatie Mapping) regeling
KIEM-VANG regeling: wat houdt dat in voor mij?
library

Het bevorderen van kenniscirculatie tussen hogescholen en ondernemingen. Dat is het doel van de KIEM-VANG (Kennis Innovatie Mapping) regeling. Met deze regeling wordt het uitvoeren van 110 praktijkgerichte onderzoeksprojecten van samenwerkende hogescholen en bedrijven gestimuleerd.

Bijdragen aan de VANG-doelstellingen

Met de KIEM-VANG regeling worden ondernemers en onderzoekers in staat gesteld samen te werken aan praktijkgericht onderzoek gericht op concrete innovaties op het gebied van circulaire economie die bijdragen aan de VANG-doelstellingen (Van afval naar grondstof) van het ministerie van infrastructuur en milieu (I&M). 

Kennis is de basis voor innovatie

Gerard Wyfker van Koninklijke Metaalunie en trekker van het project Circulaire Metaalketen is enthousiast over de samenwerking: “Circulariteit is vooral goed voor ondernemers die hier nieuwe business modellen mee kunnen creëren en daarbij tevens anticiperen op verminderde beschikbaarheid of betaalbaarheid van grondstoffen. Door hogescholen en bedrijven de kans te geven samen te werken, kunnen nieuwe business modellen ontstaan en kunnen we de basis leggen voor duurzame innovatietrajecten.”

Voor wie? 

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool of universiteit te zijn. De maximaal aan te vragen subsidieomvang is euro 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Wees er snel bij, de indieningsperiode geldt tot 10 november 2016. Kijk voor gedetailleerde informatie in de handleiding hieronder. 

Handleiding KIEM-VANG regeling - SIA
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?