Klimaatbeheerinstallaties-onder de loep van de circulaire economie

Klimaatbeheerinstallaties-onder de loep van de circulaire economie
library

Klimaatbeheerinstallaties bevatten veel en veel verschillende waardevolle grondstoffen, met ieder hun eigen levensduur. In de lineaire economie worden enkele materialen gerecycled, maar wat zijn de mogelijkheden als je een circulair model toepast op deze installaties? Met behulp van een Circle Scan onderzochten we de mogelijkheden:

Klimaat voor Verandering

Klimaatbeheerinstallaties hebben een uitgebreide keten, die grote kansen en mogelijkheden krijgen met een circulaire aanpak. Hoe dat precies eruit moet zien onderzoekt Nederland circulair! met bedrijven uit deze keten in het keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering. Ook in de zorg en ICT onderzoeken we circulaire ketentransities. Lees er alles over op de pagina keten innovatieprogramma's.

De start: een Circle Scan

Om de mogelijkheden van de circulaire aanpak te onderzoeken heeft Circle Economy een Circle Scan gemaakt van klimaatbeheerinstallaties. Een Circle Scan brengt de kansen in kaart om een systeem circulair te maken. De Scan toont de verschillende materialen, bijbehorende ketens, samenwerkende partijen en milieuimpact van mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen de deelnemers aan Klimaat voor Verandering onderzoeken hoe de keten het beste - circulair- ingericht kan worden.

Circulaire kansen

Om een goed beeld te schetsen is er gekeken naar drie aspecten, deze licht het onderstaand rapport uitgebreid toe:

  • Algemene scan van een generiek klimaatsysteem
  • Traditionele lineaire ketensamenwerking
  • Circulaire ketensamenwerking
Circle Scans Klimaat voor Verandering https://www.circulairondernemen.nl/uploads/2c91ac581776135bcb5be538e4cea597_large.jpg

De lineaire keten uitgelicht.

De grootste winst

De discussie die volgde op basis van deze scan wees uit er nog veel valt te winnen in het ontwerp van de componenten om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Daarnaast moet ook de keten anders worden ingericht om de kringlopen te kunnen sluiten. In een lineair systeem is er geen prikkel om gebruikte installaties te hergebruiken. Maar klimaat kan als een ‘service’ worden aangeboden.

Benodigdheden

Om deze nieuwe vormen van meerwaarde te creeren voor de alle spelers in de keten, zijn nieuwe financieringsmodellen nodig. Ook leidt een verandering in eigendom tot juridische vraagstukken.

De deelnemers van Klimaat voor Verandering gaan op zoek naar deze modellen en antwoorden op de vraagstukken.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Circle Scans? Neem contact op met p.vandenherik@mvonederland.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?