LaatBloeien: inspiratie en motivatie voor circulaire ondernemers

LaatBloeien: inspiratie en motivatie voor circulaire ondernemers
library

LaatBloeien haalt vergezichten dichtbij: concrete dromen over een betere wereld. Hoe we dit doen? Door hoopgevende signalen over een eenvoudige, houdbare samenleving op één plek bij elkaar te brengen, LaatBloeien.nl. Op dit platform word je in een flits bijgepraat over vernieuwende initiatieven en inzichten: van basisinkomen tot circulaire economie.

Concrete realisaties

LaatBloeien gelooft dat goede ideeën en daadkracht van ondernemers aan de basis staan van een eenvoudige, houdbare samenleving met een eerlijke economie. Daarom wil LaatBloeien  – zelf geboren uit de ondernemersgeest van Martin Schuurman – in samenwerking met andere ondernemers tot concrete realisaties komen. Met bedrijvigheid. En met handelingsperspectief. Deze concrete realisaties variëren van Tom, dat ondernemers helpt hun stip aan de horizon te bereiken, tot de Change Club, een coöperatie van succesvolle groeiondernemers.

Op weg naar #circulair

De tijd van onze lineaire economie is voorbij. Hulpbronnen raken uitgeput en aan de andere kant van het productieproces stapelt het afval zich op. Daarom is de circulaire economie een belangrijk vergezicht van LaatBloeien. De tijd is er rijp voor. De technologische ontwikkelingen van de laatste decennia maken een transitie naar de circulaire economie nu al mogelijk. De volgende stap is een andere grondhouding en nieuwe, creatieve businessmodellen. Businessmodellen waarin niet alleen het eindproduct, maar élke schakel in de productieketen meerwaarde oplevert.

Circulair ondernemen

LaatBloeien wil ondernemers graag stimuleren om deze creatieve businessmodellen op te zetten. Daarom zetten we alles in z’n werk om ondernemers te inspireren, te motiveren en bij elkaar te brengen met inspirerende initiatieven en ideeën: van oesterzwammen kweken op koffiedrab tot voedselbossen; en van circulaire koptelefoons tot een (zwem)paradijs voor sociale ondernemers. Hiermee willen we laten zien dat we de circulaire economie niet alleen nódig hebben, maar dat het ook nog eens léuk is om er deel van uit te maken.

Een economie waarin grondstoffen eindeloos circuleren

LaatBloeien meets Round=Real omdat we geloven in circulair ondernemen. Omdat we circulaire ondernemers uitdagen en in het zonnetje zetten. En omdat we zelf een concrete bijdrage willen leven om een circulaire economie te realiseren. Om de de circulaire economie alle aandacht te geven die ze verdient. En om een netwerk te creëren van circulaire ondernemers, die elkaar inspireren en versterken. Op weg naar een economie waarin grondstoffen eindeloos circuleren. Waarin wijzelf en de natuur om ons heen tot bloei komen. 

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?