Levenscyclusanalyse ofwel LCA, hoe, wat en waarom?

Summary
Een LCA geeft inzicht in de milieu-impact van de levensfasen van een product, keten of organisatie.
Levenscyclusanalyse ofwel LCA, hoe, wat en waarom?
library

Een LCA is een startpunt voor het circulair maken van uw product in de keten. Steeds meer bedrijven die een duurzame bedrijfsvoering nastreven gebruiken een levenscyclusanalyse om de cijfers en de berekeningen achter de duurzaamheid van een product te bepalen.

Een LCA is een krachtige manier om de milieu-impact, inclusief de CO2-impact, van een product, de keten of organisatie te bepalen. De informatie uit een LCA kan worden gebruikt om de duurzaamheidsstrategie te bepalen en voor communicatie richting de klanten of leveranciers.

Wat is een LCA?

Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt de milieueffecten, van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking, van de gehele levenscyclus van jouw product uitgebreid in kaart. Het laat zien aan welke knoppen je kunt draaien om een product te verduurzamen. 

Hiervoor wordt eerst een inventarisatie gemaakt van alle materialen, processen en activiteiten gerelateerd aan het product of dienst, ofwel de zogenaamde Life Cycle Inventory (LCI) fase. Daarna wordt een impactscore aan de materialen & processen toegekend, de zogenaamde Life Cycle Impact Assessment (LCIA).

De uitkomst is een milieuprofiel: een 'scorelijst' met milieu-effecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieu-effecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus en hoe deze mogelijk te beïnvloeden zijn. Met de uitkomsten kunt u vragen van klanten beantwoorden en samen met ketenpartners werken aan de transitie naar de circulaire economie.  

Verschil LCA en CO2-voetafdruk

Het verschil tussen een LCA en een CO2-voetafdruk zit in de onderdelen die worden meegenomen. Een CO2-footprint is gericht op broeikasgasemissies. Een LCA geeft inzicht in de levensfasen van een product: winning van grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

Interesse?

Laat ons weten hoe wij jou kunnen helpen bij het opstellen van een LCA om zo een stap te zetten richting een circulaire economie.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e77803a5fb9f22e5f4bf51f5a3bc7d21_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Maxim Luttmer

Eigenaar at Luttmer

Do you want to comment on this library-item?