Lokale aanjagers en Green Deals

Summary
informatie bieden vanuit de flowchart circulair ondernemen
Lokale aanjagers en Green Deals
library

In Nederland wordt ook op regionale schaal hard gewerkt aan de circulaire economie. Lokale aanjagers en Green Deals versnellen deze ontwikkeling door samenwerking en verbinding te faciliteren, kennis en ervaringen te delen en heldere lokale doelen te stellen. Sluit ook aan bij een van deze lokale initiatieven of samenwerkingen!

Er zijn verschillende platformen die lokale samenwerking stimuleren.

 • Circular IQ is een IT-platform dat het verzamelen en analyseren van circulariteitsinformatie in de keten faciliteert. Dit vergroot de mogelijkheden om materialen in de toekomst optimaal te kunnen blijven gebruiken. Circular IQ 1.0 faciliteert het eenvoudig vergelijken van producten op de beoordelingscriteria van de aanbesteding door data te verzamelen op kernaspecten van de circulaire economie, zoals: water, energie, C02, materiaalgebruik en chemische samenstelling, sociale aspecten en meer. Alle criteria zijn afkomstig van toonaangevende standaarden zoals C2C Certified, GRI, World Resource Institute, ILO, SHDB, de US EPA en anderen. Inkopers bepalen zelf welke criteria relevant zijn om uit te vragen en hoe ze willen scoren en wegen.

 • Cirkelstad - Cirkelstad biedt een platform aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. Verschillende steden en regio’s in Nederland werken al samen via Cirkelstad.
 • CIRCLES - CIRCLES is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie. CIRCLES is een one-stop-shop voor ondernemers, initiatieven en overheden actief binnen de Circulaire Economie. Binnen Oost Nederland ontwikkelt zich een circulair economisch cluster, dat gebaseerd op sterk aanwezige sectoren als de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.
 • Limburg Circulair - LimburgCirculair staat voor de ontwikkeling en educatie rondom de circulaire economie. In Limburg, met Limburgse organisaties, maar zeker ook daarbuiten. Doel hierin is verbinden en uitbreiden om te komen tot nieuwe economische activiteiten en nieuwe werkgelegenheid. Tevens worden jonge generaties klaargestoomd voor deze nieuwe manier van denken.
 • Circulair Friesland - De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren.
 • Rotterdam Climate Initiative - Binnen Rotterdam Climate Initiative werken Havenbedrijf, Deltalinqs, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond en gemeente Rotterdam samen aan een duurzame stad, haven en industrie. Circulaire Economie is een van de kerndoelen binnen deze samenwerking.
 • Cirkelregio Utrecht - Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’. Het gaat om het Utrechtse ver- en gebruik van de goederen en diensten door Utrechtse bewoners en bedrijven.

 • Gemeente Amsterdam – Amsterdam zelf handelt als lokale aanjager door kansen in kaart te brengen, routekaarten uit te denken en vooral door samen te werken met lokale organisaties en bedrijven. 
 • Govs go circular – Overheden en gemeentes wereldwijd kunnen van elkaar leren. Op deze website worden lokale en circulaire beleidsinstrumenten gedeeld zodat geleerde lessen behouden blijven.

Ook worden er Green Deals gesloten voor een circulaire economie. Het complete overzicht van Green Deals in Nederland, ne meer informatie over het sluiten van een greendeal, is hier te vinden. Dit zijn enkele circulaire voorbeelden:

 • De Green Deal Circulaire Gebouwen is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en instellingen om het gedachtegoed van de circulaire economie op actieve wijze te vertalen naar gebouwen. De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. 
 • City Deal Circulaire stad - Om circulaire initiatieven verder op weg te helpen en meer heeft een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven tijdens de Landelijke Top Circulaire Economie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Utrecht de City Deal Circulaire Stad ondertekend. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
 • Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) - De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Kirkman Company, Rijkswaterstaat, copper8 en PIANOo. Sinds mei 2013 zetten zij zich in om ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen. In de GDCI werkt een coalitie van ruim 30 organisaties samen om circulair inkopen in de praktijk te realiseren. Doe ook mee en leer in samenwerking met anderen. Via dit portaal kunt u ook ondersteuning op maat aanvragen.
 • The Netherlands Circular Hotspot - Nederland wil de beweging naar een meer circulaire economie leiden en een 'levend lab' worden waar voorbeelden uit voortvloeien waar de rest van de wereld van kan leren. Een voorloper zijn in de circulaire economie zal voordelen creëren voor zowel de Nederlandse economie als de samenleving als geheel. Met dit doel is de green deal ‘Nederland als Circular Hotspot’ gesloten tussen Amsterdam Economic Board (AEB), Circle Economy en MVO Nederland.

Missen er nog initiatieven op dit overzicht? laat het ons weten in de reactieruimte hieronder.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?