Meer en Beter recyclen doe je met elkaar

Meer en Beter recyclen doe je met elkaar
library

Verschillende marktpartijen hebben in 2015 een convenant ondertekend genaamd: het convenant Meer en Beter Recyclen. Binnen dit programma werken overheid en bedrijven uit de recyclingsbranche met elkaar aan projecten rondom meer en betere recycling. De infographic over dit programma bevat handige feiten, cijfers, thema's en de ambitie.

Deelnemers Meer en Beter Recyclen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Federatie Herwinning Grondstoffen en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement ondertekenden het convenant Meer en Beter Recyclen. Inmiddels werken ze samen binnen ongeveer twintig projecten met het hoofddoel: Meer recyclen, minder storten of verbranden van recyclebaar afval, en beter recyclen, met een hoger rendement voor mens, milieu en economie. Recycl

Projecten

De projecten gaan onder andere over het stimuleren van hoogwaardige vormen van afvalrecycling, het stimuleren van duurzame innovaties in afvalrecycling, verbeterde samenwerking in de keten en het meewerken aan Europees beleid.

Rijk zet circulair voorop

Het programma Meer en Beter Recyclen is onderdeel van het rijksbrede programma Circulaire Economie.  Dit programma is in september 2016 gestart vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. In dit programma werkt het Rijk samen met andere partijen aan de overgang naar een circulaire economie.

Infographic

De infographic Meer en Beter Recyclen vat het programma, inclusief feiten en cijfers, de thema's en ambitie, in één A4'tje samen. Lees de infographic hieronder.

Meer weten over het programma? Surf dan naar de website van Meer en Beter Recyclen.

Infographic Meer en Beter Recyclen
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?