Metabolic en Circular Buildings werken aan eenheid omtrent meten en beoordelen van circulaire bouw

Summary
Hoe maak je circulariteit in de gebouwde omgeving objectief meetbaar? Dat is de vraag die Metabolic en het project 'Circular Buildings' willen beantwoorden.
Metabolic en Circular Buildings werken aan eenheid omtrent meten en beoordelen van circulaire bouw
library

Hoe maak je circulariteit in de gebouwde omgeving objectief meetbaar? Dat is de vraag die met het project 'Circular Buildings' moet worden beantwoord. Met het project willen de projectteamleaden meer eenheid brengen in het veld op het gebied van het meten en beoordelen van circulariteit in de bouw.

Circular Buildings

Die eenheid is er nu namelijk niet, blijkt uit inventarisatie. Dat maakt het lastig voor ontwikkelaars en producenten om goed te kunnen vergelijken en concurreren. Door één standaard te ontwikkelen vanuit Circular Buildings help de je markt voor circulaire bouw verder volwassen te worden. Bovendien zorg je dat marktpartijen die echt innoveren op circulariteit daar ook daadwerkelijk voor worden beloond, terwijl achterblijvers worden geprikkeld mee te gaan in de transitie.

Gebouw en gebied

Een van de initiatiefnemers van het project is Metabolic, een circulair adviesbureau met een milieuwetenschappelijke achtergrond. Wij zijn complementair aan de andere deelnemers in het project zoals SGS Search en de DGBC, die meer vanuit de bestaande bouwpraktijk het onderwerp circulariteit benaderen. Met de visie van Metabolic op circulariteit zien we een aantal circulaire onderwerpen nog niet voldoende terugkomen in bestaande meetmethodes voor duurzaam bouwen. Neem bijvoorbeeld losmaakbaarheid van materialen en componenten in het gebouw, of de schaarste van materialen. Maar nog belangrijker: de relatie tussen gebouw en gebied. Wat gebeurt er in de wijk en stad waar een gebouw staat? En op welke manier beïnvloedt het ontwerp van individuele gebouwen die dynamiek?

Door op gebiedsniveau naar circulair bouwen te kijken, let je veel meer op de stedebouwkundige kaders. Bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde locatie in een gebied en wat dit voor consequenties heeft voor de structuur in de stad. Je kunt een heel duurzaam of circulair gebouw neerzetten, maar als je dat op een plek doet waar je alleen na lang reizen met de auto kunt komen, dan is dat niet een circulaire keuze.

Urban mining

Wanneer je een gebouw ontwerpt, moet je ook kijken naar de potentie om bij bestaande of toekomstige infrastructuur aan te sluiten. Dit geldt uiteindelijk zelfs voor het gebruik van de materialen in je gebouw: voor je nieuwe materialen gebruikt kan middels een inventarisatie van de 'urban mine' in een wijk of stad beter eerst worden gekeken welke secundaire bouwmaterialen er voorhanden zijn.

Circulair als middel

Je kunt enorm de nadruk leggen op circulaire ontwerpprincipes, maar als je in de gebruiksfase daarmee de uiteindelijke impact op het milieu vergeet, dan ben je niet goed bezig. Stel jezelf de vraag: wanneer is een circulair gebouwontwerp ook echt fundamenteel duurzamer? Het gaat op de impact dus. In euro's, in CO2, in toxiciteit, biodiversiteit... Die impact moet je in het geval van een circulair gebouw uiteindelijk over meerdere levensfases doorrekenen. Dat is een complex vraagstuk, maar dat is wel waar we naartoe moeten.

Vooruitlopen op Wiebes

Het project 'Circular Buildings' past prima in de klimaatplannen van het kabinet, die gericht zijn op de reductie van CO2-uitstoot, op energie. We lopen misschien zelf iets vooruit wat onze denkwijze betreft. De ontwikkeling naar een energieneutrale gebouwde omgeving is met de BENG-norm ingezet, en de regelgeving wordt de komende jaren voor nieuwbouw alleen maar verder aangescherpt. De focus ligt nu vooral belangrijk op energie in de gebruiksfase. Dat is ook logisch: momenteel zit daar het overgrote deel van de energievraag en gerelateerde CO2-uitstoot, zo'n 90%. Maar uiteindelijk zul je zien dat wanneer gebouwen (bijna) energieneutraal zijn, en die impact in de gebruiksfase dus nagenoeg wegvalt, de nadruk komt te liggen op de milieubelasting vanuit het winnen en produceren van bouwmaterialen en het bouwproces. Nu is dat nog zo'n 10% van de totale impact. Maar dit aandeel wordt dus steeds belangrijker.

BREEAM Congres

Tijdens het Nationaal BREEAM Congres op 20 maart in de Rotterdamse Schouwburg deelde het projectteam de eerste bevindingen.

Metabolic stond samen met SGS Search, Circle Economy en Dutch Green Building Council aan de basis van waar het project voor staat, namelijk het formuleren van indicatoren voor een circulair gebouw.

Read more

Do you want to comment on this library-item?