MIT-MKB-Innovatiestimulering: voor innovatie in Topsectoren

Summary
Bekijk hier hoe de MIT-regeling jouw bedrijf kan helpen
MIT-MKB-Innovatiestimulering: voor innovatie in Topsectoren
library

Als onderdeel van de MKB-samenwerkingsagenda zijn provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren in 2015 voor het eerst samen opgetrokken in de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met mooie resultaten tot gevolg. In 2016 maak je weer kans op de voordelen van de MIT-regeling.

Innovatie over regiogrenzen heen

De MIT-regeling is een subsidie om het midden- en kleinbedrijf in de Topsectoren te helpen innoveren, samen met kennisinstellingen of andere bedrijven. Doel van de regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Er zijn veel goede voorbeelden uit het verleden.

Innovatieve voorbeelden

Er zijn in het verleden veel innovatieve toepassingen gevonden door de MIT-regeling. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen StoneCycling en TNO. Samen ontwikkelden zij CO2-neutrale baksteen van afvalmateriaal. Of neem het inspirerende voorbeeld van Hans de Raad, die met zijn ict-bedrijf OpenNovations bezig is met een innovatief concept waarbij de integriteit van data in alle stadia wordt gewaarborgd en gecontroleerd. Vind meer inspirerende praktijkvoorbeelden in de bijlage MKB Innoveert. 

Verschillende instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • Adviesprojecten
  • Haalbaarheidsprojecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • Kennisvouchers (alleen landelijk beschikbaar)
  • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten (alleen landelijk beschikbaar)

U kunt deze instrumenten aanvragen vanaf 10 mei 2016 tot en met 1 september 2016. Dit geldt overigens niet voor de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunt u vanaf 5 juli 2016 aanvragen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?