Momentum voor Circulaire economie in Groningen

Momentum voor Circulaire economie in Groningen
library

Op 17 februari jl. organiseerde de gemeente Groningen samen met de Nederland Circulair!, de provincie Groningen en Energy Valley een verdiepingsbijeenkomst Circulaire Economie. Maar liefst 60 deelnemers waren komen opdagen in het Noordlease stadion. Ook werd er druk genetwerkt. Het momentum voor een circulaire Groningen lijkt aanwezig.

Jasper Tonen van de gemeente Groningen verwelkomde de deelnemers hartelijk en toonde daarmee ook het committent van de stad met Circulaire Economie. 

Goed nieuws vanuit de provincie

In navolging van de provincie Friesland gaat ook de provincie Groningen, samen met de provincie Drenthe en de gemeentes Groningen en Emmen, een grondstoffenscan binnen de clusters chemie, landbouw, afval en bouw uitvoeren. Eerder had de provincie al een compacte circulaire netwerkanalyse met de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) laten uitvoeren.

Douwe Jan Joustra en Freek van Eijk van Nederland Circulair! verzorgden een rijk van concrete voorbeelden voorziene inleiding over de basis van de circulaire economie en over nieuwe business modellen waarin kansen voor verduurzaming en economie samen gaan.

Initiatieven uit de regio

Daarna was het de  beurt aan drie initiatieven uit de regio. Maarten Wiersma van ABC2C wees op het enorme potentieel dat er te winnen is met circulair bouwen en vertelde waar hij met een nieuw circulair concept tegen aan  is gelopen en welke uitdagingen er nog liggen op dit gebied. Een overheid die niet alleen visies opschrijft maar ook uitvoert en ruimte biedt voor experimenten zou hem als ondernemer enorm kunnen helpen.

Hebben algen de toekomst?

Tjeerd Veenhoven van AlgeaFabrics liet zien dat er meer te halen is uit algen dan alleen olie of medicijnen. Hij is zelfs uitgeroepen als een van de vijf winnaars van de global change award van H&M en won hiermee 150.00 euro voor de verdere ontwikkeling van algentextiel. Het is mogelijk om textiel van de cellulose van algen te maken. Een proces dat veel CO2 kan besparen t.o.v. bijvoorbeeld textiel gemaakt van katoen, zou blijkt uit de LCA analyses. Uit het aanwezige netwerk werden direct links gelegd om het proces verder te valideren of mogelijk synergetische stromen toe te voegen. De Provinciale komende grondstoffenstudie zou wel eens heel goed mogelijkheden voor restwarmte benodigd voor het drogen kunnen opleveren. Twee vragen blijven over: waar gaan we de algen kweken? En hoe worden de algen vervolgens gedroogd?

Bladafval: een waardevolle warmtebron?

Freek Dijkstra, een enorm gepassioneerde “bedenker”, deelde zijn ideeën over het drogen en stoken van bladafval. Het bladafval van de stad Groningen is genoeg voor het verwarmen van 1409 woningen. Er zijn wel nog een aantal kennisuitdagingen. Hoe zit het met de emissies en hoe verhoudt deze oplossing zich met composteren? Kunnen de bladeren niet nog hoger in de keten toepassen en is er mogelijk een combi te maken met de bewerking van houtsnippers? Interessante vragen voor de wetenschapswinkel van de RuG.

Het laatste woord

Vervolgens hebben Annemarie Rook en Charles van Santvoord kort iets vertelt over initiatieven waar zij mee bezig zijn. Annemarie is namens de gemeente Groningen bezig het ontwikkelen van een groene loper propositie. De stad wil meer circulaire en biobased bedrijven aan zich binden. Alle aanwezigen zullen worden uitgenodigd voor de workshop begin april. Charles maakt promotie voor Terra. Op het Suikerunie komt ruimte voor innovaties op het gebied van voedsel, maar ook zorg & gezondheid / healthy aging, energie en biobased. Het is een werkplek voor laboratoria en showcases voor nieuwe ontwikkelingen. Terra wil dit samen met innovatiebedrijven, maatschappelijke organisaties en collega onderwijsinstellingen gaan opzetten.

Gouden driehoek

Uit de sessie kwam zeker naar voren dat voor een transitie naar een circulaire economie zowel ondernemers, overheid, en onderwijs (de gouden driehoek) nodig zijn. 

Ondernemers: Lef, risico en versnelling.

Overheid: Stimulerend, facilitair en verbindend.

Onderwijs: Kennisontwikkeling, valorisatie en bewustwording.

Diverse voorbeelden uit de regio kwamen naar voren. Voorbeelden die vaker gedeeld mogen worden omdat ze inspireren. 

Nederland Circulair!

Een van de platforms waar die best practices zeker moeten terugkomen is www.circulairondernemen.nl de community van Nederland Circulair! met actuele informatie over events, best practices en tools.

Freek van Eijk en Douwe Jan Joustra presenteerden tot slot het overzicht van Nederland Circulair! met informatie over designclasses van Circo (die natuurlijk ook Groningen een keer moeten aandoen), informatie over start-up trajecten en samenzwering met kennisinstellingen of inzichten in de financiering van nieuwe circulaire business modellen.

Na afloop werd er zichtbaar genetwerkt. Een sessie die voor herhaling vatbaar is.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?