Naar één Europese markt vol groene producten

Naar één Europese markt vol groene producten
library

Als bedrijf of organisatie je environmental footprint bepalen? Op product niveau of juist voor de gehele organisatie? Het RIVM biedt vanaf 2017 een methode om deze te bepalen én te communiceren:

Veel verschillende labels

Er bestaat een woud aan groene labels, vooral voor consumenten producten. De duidelijkheid en vertrouwen in deze labels zakken in door de onbekendheid en de onderlinge concurrentie. En voor wie 'groene keuzes' wil maken wordt het niet makkelijker. Maar hierin komt verbetering. 

Europese bepaling

In Europees kader wordt hiervoor onder meer gewerkt aan een heldere en betrouwbare bepaling van de milieuvoetafdruk van producten en bedrijven. Momenteel loopt een groot Europees pilot-onderzoek. De voetafdruk is inmiddels ook een onderdeel van de Europese ambities rond de circulaire economie. Wereldwijd is er grote interesse voor de testresultaten, om daadwerkelijk tot reductie van milieu-voetafdrukken van producten en bedrijven te komen. Wat is de stand van zaken?

Zie hiervoor het Artikel "Naar één Europese markt vol groene producten" in Tijdschrift Milieu hieronder.

Artikel "Naar één Europese markt vol groen producten", Tijdschrift Milieu , maart 2016

En hou de website van het RIVM in de gaten voor de Environmental Footprint tool.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?