Onderzoek naar ervaring welbevinden medewerkers versus prestaties van een gebouw.

Summary
Inzicht in de prestaties van een gebouw op het gebied van temperatuur, geluid, CO2-niveaus en luchtvochtigheid.
Onderzoek naar ervaring welbevinden medewerkers versus prestaties van een gebouw.
library

De leerpunten in een kantooromgeving; ingericht als smart office living lab.

Hoe kun je in een smart office concept verbindingen leggen tussen gegevens, gemonitord door sensoren in het kantoor en bevindingen van de medewerkers?

 

In deel 1 van dit artikel gingen we in op het onderzoek en het eerste deel van de conclusies. Daarbij ging het over het inzicht in populatie, in ervaringen in werkomgeving en kantoor en in het gebruik van diverse werkplekken.

In deel 2 komen het tweede deel van de conclusies met inzicht in prestaties van het gebouw en in de analyse van de geluidsdruk aan de orde alsmede enkele afsluitende opmerkingen.
Smart WorkPlace.
 

Meer weten? Vraag het Willem Adriaanssen (partner HEVO).

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?