Opleidingen rondom Circulaire Economie

Opleidingen rondom Circulaire Economie
library

In 2015 is een analyse gedaan van de aandacht voor circulaire economie binnen HBO- en WO-opleidingen, om in beeld te brengen in hoeverre dit thema leeft binnen het hoger onderwijs.

Op opleidingsniveau zijn er geen opleidingen geïdentificeerd waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld. Er is 1 opleiding (WO Master) geïdentificeerd waarin de circulaire economie een subthema is, 1 opleiding (WO Master) waarin de circulaire economie een thema is en 7 opleidingen waarin aanverwante zoekterminologie voorkomt. 

Op minorniveau zijn er 2 minoren (1 WO en 1 HBO) geïdentificeerd waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld. Er zijn geen minoren geïdentificeerd waarin de circulaire economie een subthema of een thema is, en 7 minoren waarin aanverwante zoekterminologie voorkomt.

Op vakniveau zijn er 5 vakken (5 WO) geïdentificeerd waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld. Er is 1 vak (WO) geïdentificeerd waarin de circulaire economie een subthema is, 4 vakken waarin de circulaire economie een thema is, en 30 vakken waarin aanverwante zoekterminologie voorkomt.

Onderzoek_CE_opleidingen_2015-2016.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this library-item?