Plastic Atlas brengt kunststofstromen in beeld (bron: Afvalonline)

Summary
Kunststofstromen in beeld
Plastic Atlas brengt kunststofstromen in beeld (bron: Afvalonline)
library

Met gedetailleerde infographics brengt de Plastic Atlas productie, consumptie en afvalfase van kunststof producten in beeld. "Deze plastic atlas toont de pijnlijke realiteit achter onze plasticverslaving."

De Plastic Atlas is gepresenteerd door Break Free From Plastic en de Duitse Heinrich Böll Stichting. In 49 infographics verdeeld over 19 hoofdstukken laat het boekwerk niet alleen zien hoe groot de "plasticvervuiling-crisis" is, maar ook wat het belang is van plastic voor sectoren als landbouw en toerisme. Daarnaast bevat de Plastic Atlas ook 'zero waste'-oplossingen en een beeld van de wereldwijde beweging die werkt aan een toekomst zonder plasticvervuiling.

Uit de infographics blijkt bijvoorbeeld dat relatief weinig bedrijven een groot aandeel van het plasticafval produceren. Zo is Coca-Cola alleen verantwoordelijk voor 3.000 Mton aan plasticafval per jaar, gevolgd door Nestlé met 1.700 Mton. In Europa bljken vooral Estland en Ierland veel plasticafval te produceren: meer dan 40 kilo per inwoner per jaar (gebaseerd op cijfers uit 2016).

Vrouwen

Maar de atlas betreedt ook minder bekende paden, en schenkt bijvoorbeeld aandacht aan het feit dat vrouwen meer invloed van plastic ondervinden dan mannen; enerzijds doordat vrouwelijke lichamen anders op toxische stoffen reageren, anderzijds doordat hygiënische producten zoals tampons en maandverband plastics bevatten. Ook veroorzaken deze producten veel vervuiling: de atlas becijfert dat de gemiddelde vrouw gedurende haar leven 152 kilo aan maandverband en tampons verbruikt. En wanneer afval geëxporteerd wordt naar ontwikkelingslanden, zijn vrouwen opnieuw de dupe, ditmaal omdat zij vaker dan mannen werkzaam zijn als 'waste-picker'.

Hergebruik

"In het publieke debat wordt recycling vaak gezien als het meeste wat we kunnen doen", zei Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, voor de lancering van de Atlas. "Hergebruik is het meeste dat we kunnen doen, en dat moet onderdeel zijn van de wetgeving die we voorbereiden."

"Deze plastic atlas toont de pijnlijke realiteit achter onze plasticverslaving", zegt Europarlementariër Bas Eickhout. "Er is geen excuus om te wachten met beleid om deze te genezen. Laat me een paar oplossingen noemen: een verbod op onnodig gebruik van plastic. Strenge ecodesign-regelgeving om te zorgen dat we zo min mogelijk plastic gebruiken in nieuwe producten. Nieuwe wetgeving om te voorkomen dat plastic pellets in het milieu lekken. Verplicht gebruik van gerecycled in plaats van virgin plastic. En natuurlijk een plasticbelasting."

Plastic Atlas
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?