Een praktische blauwdruk voor Product-as-a-Service modellen

Summary
Een consortium van circulaire partijen ontwikkelde een rapport met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, met Fairphone als case study.
Een praktische blauwdruk voor Product-as-a-Service modellen
library

Een consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairphone, PGGM, ING, ABN AMRO, NBA, Allen & Overy, en Circularise, heeft een rapport met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven gelanceerd. Het consortium heeft Fairphone als case study gebruikt om handvatten te ontwikkelen die open-source beschikbaar zijn.

Verschuiving bezit naar gebruik en verbeterde productkwaliteit

Terwijl de circulaire economie over de hele wereld momentum begint te krijgen, is het steeds belangrijker circulaire bedrijfsmodellen daadwerkelijk te implementeren. Een van de meest veelbelovende is het Product as-a-Service model. Dit model richt zich op gebruik en service in plaats van op bezit van het product zelf. Bedrijven blijven eigenaar van hun producten en worden zo gestimuleerd om hoogwaardige en duurzame producten te maken, terwijl klanten gebruik maken van het product zonder verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud.

Financiering Product-as-a-Service

Het lukt bedrijven die streven naar het implementeren van Product-as-a-Service modellen vaak nog niet om op één lijn te komen met financiers en vice-versa. Een van de oorzaken hiervan is dat het zeer complex is om een ​​financieel model te maken voor dit type bedrijfsmodellen. Vooral wanneer het om producten gaat waarvan componenten oneindig kunnen worden hergebruikt. Bedrijven hebben vaak niet de expertise om financiers te voorzien van de financiële gevolgen van een dergelijk circulair bedrijfsmodel, waardoor ze niet in staat zijn hen te overtuigen om te financieren.

Het ontbreken van een proof of concept van het businessmodel zorgt ervoor dat financiers de risico's lastig in kunnen schatten en zij daarom aarzelen om de sprong te wagen. Daarnaast zijn de huidige financierings-, contractuele- en boekhoudkundige normen niet geschikt om risico's en kansen eerlijk te interpreteren. Maar als niemand in het diepe springt en deze innovatieve bedrijfsmodellen financiert, zal er nooit een benchmark gecreëerd worden waardoor het makkelijker wordt dit type circulaire modellen te financieren.

Praktische handvatten

Om dit kip-ei verhaal te doorbreken hebben Sustainable Finance Lab, Circle Economy en Fairphone samen met  PGGM, ING, ABN AMRO, NBA, Allen & Overy en Circularise een interdisciplinair consortium opgericht. Samen vormden zij een Community of Practice (CoP).

Hun missie? Financiers en circulaire ondernemers (dichter) bij elkaar brengen met behulp van praktische handvatten. Deze CoP ontwikkelde, met Fairphone als voorbeeld, templates voor contracten en een cashflowtool. Dit biedt Product-as-a-Service bedrijven alle basiskennis om financiers te kunnen overtuigen.​

Circulaire Fairphone-Service voor bedrijven

De Community of Practice gebruikte het Nederlandse bedrijf Fairphone, bekend van hun ethische en modulaire smartphones, als praktijkvoorbeeld.

Om een ​​financierbaar model voor de Circulaire Fairphone-Service te realiseren, heeft de Community of Practice een blauwdruk gecreëerd voor hun bedrijfsmodel. Door het creëren van juridische templates, een Circulair Servicecontract en een financiële cashflowtool heeft de groep bewezen dat de kloof tussen de bedrijven en financiers veel kleiner is dan aanvankelijk werd gedacht. Een van de uitkomsten was een cashflow projectie van vijf jaar die financiers in staat stelt om de voordelen en risico's van hun investering goed in te kunnen schatten. Goed nieuws voor wat wordt gezien als een van de meest veelbelovende circulaire bedrijfsmodellen. Fairphone begrijpt welke voordelen een Products-as-a-Service model kan bieden en onderzoekt daarom nu de mogelijkheden om een ​​pilotproject te starten om 's werelds eerste Circulaire Fairphone Service voor bedrijven aan te bieden.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?