Project history Leiding op Circulariteit

Project history Leiding op Circulariteit
library

Voor echte innovatie heb je de hele keten nodig. Vraag en aanbod moeten elkaar opzoeken en de verbinding met elkaar vinden. Iedereen moet er beter van worden. Het gaat om een systeemverandering. Een verandering waar je niet alleen verantwoordelijk voor bent, maar samen met je ketenpartners, of misschien nog beter, met het netwerk waarin je actief bent.

Complex verandertraject

Dit maakt het een complex verandertraject met tegengestelde belangen, doodlopende paden en tegenvallers.  Maar ook van verrassingen, successen en openbaringen. Om van dit traject te kunnen leren legden we de processen vast in een Project History. Het is een instrument om de lessen te delen: anderen te inspireren, maar ook te behoeden voor het maken van dezelfde fouten en gebruik te kunnen maken van onze ervaringen en de reeds behaalde successen.

Coalition of the willing

Enthousiastelingen zijn in zo’n traject onontbeerlijk: “Uitgaande van een coalition of the willing, focuste ik op de ketenpartners die positief waren over het traject. Mensen die de energie hebben om aan de slag te gaan met circulaire economie in hun keten.” Pieter van den Herik is transitiemanager van het Keten Innovatie programma Leiding op Circulariteit. 

Dit zijn de mensen met lef, passie en positieve energie. Met die energie voor het realiseren van een circulaire economie zijn we aan de slag met het programma Leiding op Circulariteit. Een samenwerkingstraject van twintig bedrijven die met elkaar leren en experimenteren, en de circulaire economie in hun keten in de praktijk brengen. Inmiddels zijn zij met drie innovatieprojecten begonnen. 

In de bijlage de ontwikkelingen tot dusver!

Project History Leiding op Circulariteit
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?