Ronde tafel Duurzaam Inkopen in de zorg (Zorgeloos afval)

Ronde tafel Duurzaam Inkopen in de zorg (Zorgeloos afval)
library

Op 29 juni vond een Ronde Tafel plaats rondom het thema ‘Duurzaam inkopen in de zorg’. Deze bijeenkomst stond in het teken van 3 initiatieven: de pilotgroep Duurzaam Inkoop, de pilotgroep Circulair Labelen van het Ketentransitieprogramma Zorgeloos Afval en de MVO-module van de NEVI.

In de praktijk

Daarbij werd ook de werkgroep Duurzaam Inkopen van de Green Deal Duurzame Zorg en de Green Deal Circulair Inkoop betrokken. Er werd gediscussieerd over een praktische pilot rondom medische zorgmiddelen in twee ziekenhuizen, criteria voor duurzaam inkoop en de mogelijkheden van een sectorbreed nieuw businessmodel om inkopers te helpen met circulair inkopen.

Vervolgbijeenkomsten

Deze Ronde Tafel wordt na de zomer vervolgd in de vorm van twee bijeenkomsten. Op 21 september is er een bijeenkomst voor een aantal partijen die nog dit jaar een pilot op het gebied van duurzaam inkopen van medische zorgmiddelen willen starten. Daarnaast zullen partijen opnieuw samenkomen om te komen tot gezamenlijke MVO-voorwaarden (voor de AIVG 2016), waarin ook het labeling-traject besproken wordt. Voor beide trajecten geldt dat samenwerking en draagvlak voorop staat. 

Verslag Ronde Tafel 29 juni

Meer informatie?

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, kan je contact opnemen met de coördinator van de projectgroep Duurzaam Inkoop, Ezra Ricker via ericker@rijnstate.nl, of voor de pilotgroep Circulair Labelen Richard van Batenburg via richard.van.batenburg@icova.nl

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?