Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

Summary
Royal FloraHolland en Milgro slaan de handen ineen om circulaire ambities werkelijkheid te maken.
Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste
library

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, heeft Milgro, marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement. Milgro heeft de volledige regie over de interne afvalstromen en -processen en de aansturing van externe afvaldienstverleners.

In samenwerking met Royal FloraHolland werkt Milgro aan de realisatie van de zero waste ambitie die Royal FloraHolland formuleerde. Innovatie gericht op verdere verduurzaming en lagere kosten komen daarin samen.

Natuur

Royal FloraHolland staat dichtbij de natuur. Samen met haar leden en klanten maakt de coöperatie de wereld mooier en gezonder met prachtige bloemen en planten. Vanaf nu dragen ze ook bij door de reststromen van de veiling opnieuw van waarde te laten zijn. In de natuur hebben immers alle afvalstoffen opnieuw waarde.

"Verantwoord ondernemen door innovaties toe te passen is een belangrijk speerpunt van Royal FloraHolland. Het doel is om tot een zero waste situatie te komen waarbij er geen sprake is van restafval", aldus Piet Briët, CSR & Sustainability Manager bij Royal FloraHolland. "In Milgro hebben we een partner gevonden die ervoor zorgt dat we meer waarde gaan halen uit onze grondstoffen die we vandaag nog afval noemen. Dit sluit perfect aan bij onze circulaire ambitie. Op den duur gaat dit afval in plaats van geld kosten, juist geld opleveren."

Winstgevende duurzaamheid

Laurens Groen, CEO van Milgro is trots op de gunning van Royal FloraHolland: "In het BVP-traject hebben we de meerwaarde van ons specialisme goed kunnen onderbouwen. Door inzet van ons digitale afvalmanagementsysteem komen we tot een beheerst proces en sluitende data. Vervolgens sturen we vanuit data en kennis op continue verbetering van services en prestaties, optimalisatie van recycling en hergebruik van grondstoffen. We halen meer waarde uit grondstoffen en de kosten voor afvalmanagement van Royal FloraHolland en haar klanten gaan afnemen. Kortom, we zorgen voor winstgevende duurzaamheid."

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?