Simplastic onderzoekt opties van circulaire plastic verpakkingen in de zorg

Summary
Simplastic richt zich op plastic omverpakkingen van medische wegwerpartikelen (disposables). De pilot deelt in dit artikel de resultaten en conclusies.
Simplastic onderzoekt opties van circulaire plastic verpakkingen in de zorg
library

In de zorgsector wordt veel afval geproduceerd. 70% van de verpakkingen van wegwerpartikelen in de zorg kan bijvoorbeeld slecht worden gerecycled. Nederland circulair! startte daarom samen met MVO Nederland, Circle Economy en partijen uit de keten het sector-transitieprogramma Zorgeloos Afval. Een pilot binnen dit programma, Simplastic, deelt resultaten.

Pilot Simplastic

De Simplastic pilot richt zich op plastic omverpakkingen van medische wegwerpartikelen (disposables). Het doel van Simplastic is om plastic stromen over te houden die hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/b828e3222837844ad82f680a5cdf8d6a_large.png

Circle Scan methodologie

Tijdens de pilot is gebruik gemaakt van de Circle Scan methodologie uitgevoerd door Circle Economy. In deze scan zijn de plasticstromen van het UMC Utrecht geanalyseerd. Er is specifiek gekeken naar plastic omverpakkingen in Verpleegafdelingen en Laboratoria.

Analyse

Uit de analyse blijkt dat ruim 70% van de wegwerpartikelen op Verpleegafdelingen verpakt is in laminaat-papier dat zeer slecht kan worden gerecycled. In Laboratoria bestaat meer dan 70% van de disposables uit piepschuimen ‘trays’ (voor buisjes), die op dit moment vooral in het buitenland (China) worden verwerkt tot laagwaardige producten.

Het onderzoek naar plastic soorten laat verder zien dat PET de beste eigenschappen heeft - voor zowel gebruik als verwerking - om producten en verpakkingen uit te maken, maar ook duur is.

Beknopte conclusie

Conclusie is dat het niet voor de hand ligt om een pilotproject op te zetten die zich richt op één plastic monostroom in verband met logistiek en beperkte impact. In plaats daarvan worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. Voor de lange termijn is het van belang leveranciers aan te sporen om hun verpakkingen circulair te herontwerpen, zodat meer monostromen verpakkingsmateriaal ontstaan.
  2. Het aan de bron gescheiden inzamelen van alle kunststoffen is goed mogelijk en leidt tot meer inzameling van te recyclen stoffen dan het enkel gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen. Het verdient daarom de aanbeveling om de totale stroom kunststoffen zo veel als mogelijk gescheiden van andere stromen in te zamelen en apart te verwerken.
  3. Na inzameling van kunststoffen aan de bron, is ook nog nascheiding nodig. De kwaliteit van beide processen is bepalend voor het succes.
  4. Het resultaat voor zachte kunststoffen is beter dan voor harde kunststoffen. Exacte omgang met dat verschil verdient vervolgonderzoek.
  5. De problematiek met recycling van kunststoffen heeft ook een financiële component. Deze is niet meegenomen in dit onderzoek, maar een goede business case is wel essentieel voor recycling. Het lijkt goed om ook deze component mee te nemen in vervolgonderzoek.

Benieuwd naar het verslag van de sorteerproef, de scan en het hele rapport? Download de bestanden onderaan dit item. Meedenken over de aanbevelingen/het project? Neem contact op met Ailin Haijer: A.Haijer@mvonederland.nl.

Zorgeloos Afval

Een gezond en duurzaam zorgsysteem is van essentieel belang voor een toekomstbestendige maatschappij. Afval en verspilling in de zorg is een groot probleem. Nederland Circulair! onderzoekt samen met anderen de kansen en mogelijkheden voor een circulaire zorgsector. Aan dit programma doen partijen uit de gehele zorgketen mee, zoals (academische) ziekenhuizen, leveranciers (producenten en groothandels) en afvalverwerkers.

Eindrapportage Simplastic Rapport Simplastic Circle Scan Verslag Sorteerproef Plastic
Read more
There are no matches yet. Match to this library
MATCHED
matches.svg3 matches
challenge

Plastic Poep

Do you want to comment on this library-item?