Stand van zaken: Keten innovatieprogramma Leiding op circulariteit

Stand van zaken: Keten innovatieprogramma Leiding op circulariteit
library

Binnen het keten innovatieprogramma leiding op circulariteit zijn 3 pilotprojecten gestart: Reclaim, Ontwerpen en meten en Functionele vraag. Hieronder lees je wat de stand van zaken is.

Pilotproject Reclaim

Het pilotproject Reclaim gaat over het nemen van ketenverantwoordelijkheid en hoogwaardig hergebruik van leidingen die uit de grond komen. Het project is klaar om tot uitvoering over te gaan. Binnenkort hopen we dat te kunnen melden gestart is bij verschillende drinkwater en energiebedrijven.  

Pilotproject Ontwerpen en meten

In het project ‘ontwerpen en meten’ van een circulaire kabel is een mooie stap gezet. Op 3 mei liet Frank Middel van Prysmian zien hoe de projectgroep van 6 ontwerpen naar de meest circulaire kabel is gekomen. Daarvoor werd samengewerkt met een aantal partijen die de verschillende ontwerpen hebben doorgerekend op circulariteit. Reinier de Nooij van Optimal Planet was onder andere betrokken bij het proces van doorrekenen. Er was duidelijk sprake van één meest circulaire kabel. Materiaalgebruik en productieproces zijn veel efficiënter en de grondstoffen kunnen veel beter worden teruggewonnen. Volgende stap is het toepassen van een zo hoog mogelijk percentage recyclaat, het produceren en de toepassing in een pilotproject.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/fd1b801dd796fd9e98577ac7b0de2945_large.png

Pilotproject Functionele vraag

Het project ‘Functionele vraag’ heeft de keuze gemaakt om te gaan werken in 2 stromen, namelijk het circulair inkopen van kabels en het circulair inkopen van leidingen. Deelnemende netwerkbedrijven binnen Nederland circulair! kopen vooral kabels in terwijl het de drinkwaterbedrijven in de coalitie vooral om leidingwerk gaat. Op procesniveau zal worden samengewerkt om te leren hoe de circulaire uitvraag het beste kan worden ondergebracht in de aanbestedingen die in de markt.

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?