TNO Rapport - Kansen voor de circulaire economie in Nederland

TNO Rapport - Kansen voor de circulaire economie in Nederland
library

In 2014 deed TNO onderzoek naar de kansen voor de Circulaire Economie in Nederland. Hier alvast een voorproefje van het uitgebreide rapport vol met vraagtekens en kansen.

Kansen voor de overheid

Dit rapport inventariseerde de kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie in Nederland en schetst handelingsperspectief voor met name de overheid hoe deze stappen te versnellen. Daarbij verstaan we onder het begrip ‘circulaire economie’ een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft.

TNO Rapport circulaire kansen

Efficiënte afvalverwerking

In het begin van het rapport is te lezen dat Nederland nu al voorloopt op het gebied van (huis)afval verwerking. Maar het composteren, verbranden of recyclen van afval is wel de laatste optie in de toenemende lijst van circulaire mogelijkheden: recycle, reuse, refurbish, refinish, restore, re-purpose, repair, reduce.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/06348562a61589158f7518bdd83704a6_large.jpg

Vooral voordelen

In dit rapport werden de (economische) kansen zoveel mogelijk gekwantificeerd, waarbij effecten op werkgelegenheid en milieudruk aan bod komen. De studie richtte zich nadrukkelijk op de gehele Nederlandse economie. De analyse startte echter aan de hand van twee gedetailleerde case studies, namelijk: de benutting van reststromen uit biomassa en de circulaire economie die kan ontstaan t.b.v. producten uit de metaalelektro-sector. In het eerste geval betreft dit dus de recycling van 'biotische' componenten. En in het tweede geval gaat het om 'abiotische' componenten. Beide cases kennen hun specifieke uitdagingen en kansen.

Nederland of de EU

Grondstof-efficiëntie en het uitrollen van de circulaire economie is een ambitie van de EU. Toch blijkt uit de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, en die nu mogelijk zijn. Dat Nederland voor het merendeel ervan niet hoeft te wachten op afstemming op Europees niveau. Dat geldt natuurlijk in mindere mate voor het rationaliseren van de afval-wet- en regelgeving, het inzetten van fiscale en financiële prikkels en eventuele regelgeving rond AVI’s. Deze zijn ingebed in Europese regelgeving of zijn van invloed op het al dan niet creëren van een ‘level playing field’ voor betrokken partijen. 

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?