Transitieagenda Kunststoffen (Nederland Circulair in 2050)

Summary
De transitieagenda Kunststoffen beschrijft doelen, principes en acties om de overheidsdoelstelling van een volledig circulair Nederland in 2050 te realiseren.
Transitieagenda Kunststoffen (Nederland Circulair in 2050)
library

Alle producten met kunststoffen zijn over ruim dertig jaar circulair. Ze zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Deze transitieagenda geeft invulling aan het Grondstoffenakkoord en beschrijft doelen en actielijnen voor een circulaire kunststofeconomie.

Transitieagenda Kunststoffen

De transitieagenda Kunststoffen geeft samen met vier andere transitieagenda's invulling aan het Grondstoffenakkoord. Dit akkoord is gesloten door negen partijen (de Rijksoverheid, de gemeentes, provincies, waterschappen, vakbonden, werkgevers en Natuur & Milieu) en inmiddels ondertekend door ruim 330 bedrijven en organisaties. Het Grondstoffenakkoord streeft een volledig circulair Nederland in 2050 na, met een halfwegpunt in 2030.

Vijf transitieagenda's moeten aangeven hoe Nederland deze doelen uit het Grondstoffenakkoord kan realiseren. Vanaf februari 2017 zijn vijf breed samengestelde teams aan de slag gegaan met het opstellen van elk één agenda rond een van de thema's Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Op 15 januari 2018 zijn de transitieagenda's door de teams overhandigd aan de negen opstellers. Vóór de zomer 2018 komen de opstellers met hun reactie en plannen om de agenda's uit te voeren.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?