Trend analyse Circulaire economie & design

Trend analyse Circulaire economie & design
library

Er is een aantal trends zichtbaar die de ontwikkeling van een meer circulaire economie versterken. De gedeelde denominator is dat het signalen zijn die wijzen op een verandering, een maatschappelijke verandering, richting circulaire economie.
De wereld is aan het veranderen. Het zijn signalen van een wezenlijke transitie in ontwikkeling.

Basis

De ontwikkeling naar een circulaire economie speelt in op een aantal trends die afgelopen jaren naar voren komen:

 • Prijsschommelingen van grondstofprijzen
 • eindige beschikbaarheid van grondstoffen
 • van eigendom naar gebruik
 • van customer service naar product-service design
 • upgrading society

Maatschappelijke trends

Daarnaast is er een reeks algemene maatschappelijke trends herkenbaar die vragen om nieuwe economische benaderingen. Circulair is mogelijk een adequaat antwoord. De meest opvallende trends zijn:

 • flexibiliteit wordt de norm
 • de energieke samenleving
 • risk awareness and denial

Business

De manier van zakendoen verandert mee met de veranderende samenleving:

 • design for circularity
 • individueel en pluriform

Consumentengedrag

De consument heeft een sterke hang naar eigen keuzes in leefstijl. Dat is één van de fundamentele redenen waarom boodschappen gericht op consumenten én verandering van leefstijl niet of nauwelijks effect hebben. De consument voelt zich autonoom en hecht aan keuzevrijheid. Dat wil niet zeggen dat de consument onbeweeglijk is. Er is een aantal trends waarneembaar die het streven naar meer circulaire elementen in de economie illustreren en versterken:

 • guilt free consumption
 • gedrag door patronen en niet moraliteit

Een uitgebreide verkenning en uitleg van de trends vind je in het onderstaande rapport:

Trends_CIrculaire_Economie_Design.pdf https://www.circulairondernemen.nl/uploads/97c686373050b044232f653d78183924_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?