Trending Topics in de Circulaire Economie deel 2

Trending Topics in de Circulaire Economie deel 2
library

Circulaire economie is snel aan het ontwikkelen in Nederland. Daaronder ligt een aantal trends die in deze trendsignalering worden beschreven. De trends zijn niet gesignaleerd op basis van een uitgebreid marktonderzoek of door consultatierondes met specialisten maar veel meer de signalen die we werkende weg tegen komen.

Trends zijn soms hele sterke signalen die vrijwel onvermijdelijk zijn. Een belangrijke groep trends is ‘zachter’ van aard: niet dominant soms zelfs betrekkelijk vage signalen. Natuurlijk speelt de observatie van de auteur een rol, tenslotte is mijn blik ook bepaald door mijn beeld van de samenleving, de economie en de veranderingen om mij heen. De meeste trends zijn getoetst bij collega’s in dit werkveld bij bedrijven, overheden of instituten, daarmee krijgen ze in ieder geval de status van inter-subjectief: een subjectiviteit die door velen gedeeld wordt en daarmee iets meer objectiviteit heeft dan alleen individuele observaties. Graag hoor ik uw reacties, signaleringen en wensen: dan kunnen we volgend jaar met (nog) krachtiger signalen komen!

Vier categorieën vormen de basis van deze tweede trendsignalering Circulaire Economie: markt, beleid, producenten, consumenten en tenslotte nog een aantal algemene signalen.

Markt:

  • Van marge naar mainstream: Decennialang vonden duurzame ontwikkelingen vooral in de marge plaats en hadden daarmee een positie als bijzaak. Het tij is gekeerd!
  • Connectivity: De waarde van informatie wordt steeds duidelijker. Benutten van ‘big data’ is een belangrijk markt-analyse instrument. Maar informatie delen is de sleutel naar nieuwe connectivity in de ‘sharing-economy’.
  • Tegen de stroom in: is als trend waar te nemen, die bijvoorbeeld vervanging van centrale productie door decentrale productie toont. Bedrijven die hun productie terug halen uit ‘lage lonen landen’ of uit China naar productie op locatie, hier.
  • Learning by nature: Als systeem is de natuur een geweldig voorbeeld: er bestaat geen afval, er is een grote diversiteit, er is continue ontwikkeling en afhankelijkheid is een basis.

Beleid:

  • Middle-out door coöperatieve aanpak: De tijd van louter top-down sturing is voorbij en bottom-up is volop in ontwikkeling (energieke samenleving), althans relatief gesproken. De maat der dingen verandert en nu is de vraag hoe deze beide benaderingen samenkomen?

  • Impermanence of tijdelijkheid: In de Tegenlicht uitzending ‘Einde van bezit’ maakt Thomas Rau ineens een gedachtensprong... bekijk hier waar die toe leidt!

Producenten:

  • Kwaliteit met verantwoordelijkheid: Consumenten verwachten verantwoordelijke producenten die hun kennis gebruiken voor de kwaliteit van hun producten en ‘performance’.
  • Kantelaars

  • Direct 2 Market

Consumenten:

  • Iedereen is consument én producent

De tweede fase van NederlandCirculair! is ingegaan en heeft nog meer dan vorig jaar een vorm gekregen om de acceleratie van circulaire economie in Nederland aan te jagen en te ondersteunen. 

Lees meer over de trends in de circulaire economie in onderstaande PDF (opent in nieuw venster):

trendrapport_circulaire_economie_deel_2.pdf

Benieuwd naar de trends uit 2015 die de circulaire economie aan het rollen brachten? Lees dan Trending Topics in Circular Economy.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?