Trendrapport Food From Food: verwaarding van plantaardige nevenstromen

Summary
Dit trendrapport brengt zo goed mogelijk (de vraagzijde van) de markt van producten in kaart waarin plantaardige reststromen verwerkt (kunnen) worden.
Trendrapport Food From Food: verwaarding van plantaardige nevenstromen
library

Dit trendrapport brengt zo goed mogelijk (de vraagzijde van) de markt van producten in kaart waarin plantaardige reststromen verwerkt (kunnen) worden. Deze inventarisatie wordt gekaderd binnen het geheel van algemene voedingstrends.

Het project Food from Food, auteur van het rapport (deze vind je onder het artikel), ondersteunt innovaties op het gebied van verwaarding van plantaardige nevenstromen tot voedingsmiddelen. Voor veel agro- en voedselbedrijven is het een uitdaging om marktklare voedingsmiddelen – zoals vezels, vitamines en eiwitten – uit plantaardige nevenstromen te halen. Food from Food bundelt de krachten van een tiental partijen in de grensregio om innovaties op dit gebied te versnellen. Dit gebeurt onder andere door het vergroten van het marktbereik, het delen van technologische faciliteiten, en het uitwisselen van kennis en kunde.

Download het rapport onderaan dit artikel.

Digitaal platform

Een digitaal platform is opgezet met aanbieders van plantaardige nevenstromen en een overzicht van testfaciliteiten en beschikbare technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Fonds voor bedrijven

Binnen Food from Food kunnen bedrijven gebruik maken van onderzoeksfaciliteiten om producten en processen te laten testen. Bovendien is er een speciaal fonds in het leven geroepen voor innovatieve projecten op het vlak van verwaarding van nevenstromen tot voedingsmiddelen. De ambitie is om twintig van deze projecten te financieren, elk met een maximaal budget van 40.000 euro waarvan de helft gesubsidieerd wordt door het Europees fonds voor regionale ondersteuning. Dit bedrag is bijvoorbeeld bedoeld om demonstratie- en piloottesten mee op te zetten.

Food from Food loopt tot eind 2019. Partners in het project zijn: Food Tech Brainport, Van Rijsing Groep, Bodec BV, Fi&S, Brightlabs.nl, HAS hogeschool, Flanders’FOOD, EV ILVO, Groentenhof, Innovatiesteunpunt Boerenbond en Brainport Development.

Trendrapport Food From Food: verwaarding van plantaardige nevenstromen https://www.circulairondernemen.nl/uploads/6ff3e8fb3f9c7e6966aeb9b4b866bf35_large.png
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?