Verslag CE sessie Meppel

Verslag CE sessie Meppel
library

Op 16 februari jl. organiseerde de gemeente Meppel samen met Nederland Circulair! en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) een introductiebijeenkomst Circulaire Economie. Maar liefst 45 deelnemers waren aanwezig: ondernemers, ambtenaren, politici, onderwijs en andere belangstellenden.

Inspiratie & Ambitie

Wethouder Roelof Pieter Koning deed da aftrap met het uitspreken van een stevige ambitie van de gemeente Meppel en de uitnodiging aan ieder om tot actie te komen, NICE te gebruiken als ontmoetingsplek en kennisbasis en de gemeente als partner. Vervolgens kregen de deelnemers een warm welkom in de Gasfabriek door Arnoud Olie (B+O Architecten). Het gebouw is al een voorbeeld van circulariteit: de structuur van het gebouw maakt het geschikt om van gasfabriek tot een culturele en inhoudelijk verdiepende ideeënfabriek te maken.

Inleiding in circulair ondernemen

Douwe Jan Joustra en Freek van Eijk van Nederland Circulair! verzorgden, met concrete voorbeelden, inleidingen over de basis van de circulaire economie en over nieuwe verdienmodellen waarin kansen voor verduurzaming en economie samen gaan.

Lokale kansen en uitdagingen

Daarna was het de beurt aan een lopend initiatief in Meppel en met een brede toepassing mogelijkheid in Nederland: renovatie van een ‘Groen’ school (de architect Groen die in de jaren zeventig/tachtig verschillende scholen ontwierp: 28 verspreid over het land). Dit gaf aanleiding tot stevige discussies omtrent haalbaarheid, bouwopgaven, circulaire ambities en kansen voor samenwerking. In de gesprekken kwam naar voren dat bestaande kennis (duurzaam bouwen) de basis is waarop verder gegaan kan worden. Ook is er lokaal al veel ervaring aanwezig.

Bekijk het complete verslag van de bijeenkomst in Meppel.


 

Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?