Verslag Circulaire Economie in bedrijf in Tilburg

Summary
De sessie ‘Circulaire Economie in bedrijf’ vond op 7 juli plaats op initiatief van Gemeente Tilburg en Nederland Circulair! Betrokkenheid van Tilburgse ondernemers bij een CE-transitie is cruciaal.
Verslag Circulaire Economie in bedrijf in Tilburg
library

Op 7 juli vond de sessie ‘Circulaire economie in bedrijf’ plaats, een initiatief van gemeente Tilburg en Nederland circulair! Voor het slagen van een transitie naar een circulaire economie is de inbreng, kennis en ervaring van Tilburgse ondernemers cruciaal. De sessie had als doel om de bekendheid van circulair te vergroten en te vertalen naar de praktijk.

De sessie werd geopend door wethouder Berend de Vries. De wethouder lichtte toe dat Tilburg vier van de vijf landelijk transitieagenda’s door Tilburg worden ondersteund. Hij noemde biomassa en voedselverspilling (let op: volgende jaar in Brabant: “We Are Food 2018”); bouw, consumptiegoederen (zeker ook textiel) en circulaire economie voor MKB. Hij noemde verschillende rollen van de gemeente in de transitie:

  • Facilitator/regisseur
  • Circulair inkopen en aanbesteden
  • Slim inzamelen en verwerking afval- en grondstoffen
  • Zorg dat het eigen huis op orde is

Nieuwe markten

De organisatie was erg blij met de aanwezigheid van de SG van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu: Lidewijde Ongering. Zij gaf aan hoe belangrijk de transitie naar circulaire economie is vanuit grondstoffen en de voorzieningszekerheid van de Nederlandse Economie. Door circulaire producten te ontwikkelen en te maken, door verstandig om te gaan met producten en materialen tijdens het gebruik en door ze na gebruik weer her te gebruiken ontstaan nieuwe markten, Nederland loopt hierin voorop in de wereld en dat geeft ons bedrijfsleven kansen. Zij gaf aan dat innoverende bedrijven, ook in Tilburg, nodig zijn om de transitie te versnellen en noemde twee Tilburgse bedrijven: LaPoubelle en Ehlo.

Voorbeelden

Douwe Jan Joustra en Freek van Eijk van Nederland Circulair! verzorgden een rijk van concrete voorbeelden voorziene inleiding over de basis van de circulaire economie en over nieuwe businessmodellen waarin kansen voor verduurzaming en economie samengaan. Ze prikkelden de deelnemers om verder te kijken dan afval, samenwerking te zoeken en CE als een economisch kans te zien.

Initiatieven uit de regio

Daarna was het de beurt aan drie initiatieven uit de regio. Zuiderzwam bewees dat initiatieven uit andere delen van Nederland vruchtbare bodem kunnen vinden in Tilburg. De bitterballen bij de borrel waren gemaakt heel toepasselijk gemaakt van de oesterzwammen van Zuiderzwam, gekweekt op koffiedrab.

Ook het verhaal van Capi Europe was gepassioneerd. Hun Capi Tutch serie wordt gemaakt van 100% recyclebaar materiaal en wordt niet meer in China maar lokaal geproduceerd. Het materiaal bestaat uit verschillende soorten polyethyleen en heeft de eigenschap dat het gerecycled kan worden. 

Ook een groot en regionaal aanwezig bouwbedrijf als Heijmans gaf aan Circulaire Economie serieus te nemen. Ze gaven verschillende voorbeelden zoals de Heijmans One (Bouw), lage temperatuur asfalt en wezen ook de veranderende rollen die CE met zich mee brengt. Door het stellen van de juiste vragen en goed formuleren van een opdracht en stellen van doelen door opdrachtgevers zoals een gemeente kan veel bereikt worden.

Bedrijventerrein

In de twee break-out sessies van twintig man konden gemeente, ondernemers en kennisinstellingen met elkaar in discussie gaan. Duidelijk is dat in samenwerking veel te bereiken is. Ondernemers zorgen voor lef, risico en versnelling. De overheid kan stimulerend, facilitair en verbindend optreden bijvoorbeeld door nog meer over CE te communiceren en partijen samen te brengen. Tot slot zorgt onderwijs voor kennisontwikkeling, valorisatie en bewustwording.

Als kansen werden de bedrijventerreinen genoemd. Er zijn kansen om bedrijventerreinen energie neutraal te maken of stromen onderling beter te benutten. Scholen als Fontys en de Tilburgse Universiteit stellen graag studenten ter beschikking die ondernemers een aantal maanden kunnen helpen. De gemeente kan een piketpaal slaan met doelen voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen.

Ook zou Tilburg als Textielstad het thema circulariteit kunnen oppakken, zeker met de circulaire textielkennis die er vanuit het netwerk van Nederland Circulair! bij leden als MVO Nederland en Circle Economy aanwezig is.

Mobiliteit

Er werd gewezen op kansen op het vlak mobiliteit. Logistiek en mobiliteit zijn thema’s die leven in Tilburg. Ook is er op bredere regionale schaal nog vele te doen op het vlak van “Leisure” (Beekse Bergen, Efteling, Loonse & Drunense Duinen). Het Brabantse momentum van We Are Food 2018 mag niet gemist worden. Van voedselverspilling kan het thema verder getrokken worden naar healthy eating & living.

Eward Heijmans van de Provincie Noord Brabant bood ook hulp en samenwerking vanuit de provincie aan voor overkoepelende thema’s.

De middag werd afgesloten met een overzicht door Douwe Jan Joustra en Freek van Eijk van de ondersteuningsmogelijkheden door Nederland Circulair! zoals een Circo design Class en meerdaagse track, de rijke community op www.circulairondernemen.nl, toegang tot kennis via het Groene Brein, de communities van MVO Nederland en Circle Economy maar ook ondersteuning op maat voor ondernemers. De ondersteuning op maat voor ondernemers is ook voor Tilburgse bedrijven een goede optie om een (eerste) analyse van kansen voor circulaire bedrijfsmodellen voor het bedrijf. De deelnemers krijgen het inschrijfformulier toegestuurd.

Tilburg heeft al een circulaire visie. De belangstelling en interactie tijdens de sessie geeft aan dat er kansen zijn om circulaire economie lokaal te laten versnellen. Er is zeker voldoende dynamiek voor een volgende workshop na de zomer.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?