Versnelde veroudering staat circulair in de weg

Versnelde veroudering staat circulair in de weg
library

Wanneer auteurs Niels Faber en Jan Jonker de geschiedenis van de lineaire economie onderzoeken, komen ze het begrip 'obsolescence' tegen. Een woord dat past bij de oude manier van denken, maar dat we beter kunnen schrappen in een circulaire economie.

De term 'obsolescence' (Nederlandse vertaling: veroudering) slaat namelijk op het sturen op versnelde veroudering van producten met het oog op vervanging. Een woord dat in de huidige economie veelvuldig voorkomt, of eerder: wordt gebruikt, letterlijk en figuurlijk. Alleen 'obsolescene' staat 'circulair' behoorlijk in de weg.

Toen

Tijdens de Grote Depressie werd het stimuleren van consumptie en het ontmoedigen van reparatie en hergebruik enorm belangrijk. Het doel: de economie laten opkrabbelen. De term 'obsolescence' werd rond deze tijd voor het eerst gebruikt.

Nu

Vele jaren verder is 'obsolescence' volledig geïntegreerd in denk- en werkwijzen door markten heen. Sommige producenten bedenken zelfs 'trucjes' als ingebouwde niet-repareerbare onderdelen waardoor kapot ook echt kapot is. De motor van welvaart is consumptie, zo denken velen, maar dit is een drogredenering met veel negatieve gevolgen. De kanteling naar een andere economische inrichting is nog maar amper begonnen.

Later

Tijd om het tegenovergestelde van obsolesence te bedenken en verwezenlijken. En daar kunnen we een nieuw woord bij gebruiken, want ‘bewust bruikbaar houden’ van spullen, dat klinkt niet. Denk je mee?

In een blog op Management Impact vertel ik over obsolescence en de circulaire economie, over de historie, nu en morgen. Bovenstaande tekst is de samenvatting van het item. Lees het hele artikel op de website van Management Impact.

Over Jan Jonker

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk concentreert zich op drie samenhangende thema’s: de opkomst van de WEconomy, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het anders denken over geld oftewel ‘hybride bankieren’. Zijn meeste recente boek is de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ (2014). Momenteel werkt hij met een team aan een landelijk onderzoek naar Business Modellen in de Circulaire Economie, waarvan de resultaten gepresenteerd worden op een symposium in mei 2017 in Arnhem.

Lees ook het vorige item, vijf problemen bij de realisatie van de Circulaire Economie, van Jan Jonker.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?