Video: Heroverwegen van vooruitgang

Video: Heroverwegen van vooruitgang
library

Deze video van de Ellen MacArthur Foundation laat op een simpele manier zien hoe de circulaire economie werkt. Met aandacht voor de biologische en technische cycli, het belang van samenwerking, innovatie en ondernemerschap.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?