Vijf problemen bij de realisatie van de Circulaire Economie

Vijf problemen bij de realisatie van de Circulaire Economie
library

De belofte van de circulaire economie vraagt om het uitwerken van omvangrijke organisatiekundige én veranderkundige vragen die implementatie met zich meebrengt. We zitten nog hoofdzakelijk in de experimenteerfase van de circulaire economie. Wat moeten we maatschappelijk organiseren om verder te komen? De vijf grote uitdagingen waar we voor staan:

In het artikel van Jan Jonker en Hans Stegeman ‘Een Olifant in de Kamer die Maatschappij heet’ worden de vijf grote uitdagingen rond de CE waar we voor staan benoemd en uitgewerkt:

1. Organiseren als gezamenlijke opgave

In de circulaire economie is samen organiseren de sleutel. Om kringlopen te sluiten moeten bedrijfsketens anders gaan samenwerken. 

2. Organiseren van toegang

In de circulaire economie gaat het om gebruik, niet om bezit. Voor veel zaken wordt dat steeds gemakkelijker en technologische ontwikkelingen stimuleren deze trend. Dat heeft wel een grote impact op onze manier van leven.

3. Organiseren van de leefomgeving

In de circulaire samenleving bezitten we niet alleen vrij weinig, hoe we leven, wonen en ons vervoeren is steeds vaker biobased en hernieuwbaar. Ook hier komen vragen naar boven hoe dit onze (samen)leefwijze verandert.

4. Organiseren van een circulaire arbeidsmarkt

Doordat producten langer meegaan, is maken minder belangrijk. Dat betekent ander werk en een andere arbeidsmarkt. Een uitdaging in het huidige economische bestel. 

5. Organiseren van de circulaire overheid

De overheid is de facilitator van de circulaire economie. Ondernemers en andere partijen zijn de regisseur. Een andere manier van samenwerken met elkaar en nieuwe vormen van regelgeving zijn nodig. 

In 'Een Olifant in de Kamer die Maatschappij heet' beschrijven Jan Jonker en Hans Stegeman deze 5 vraagstukken die opdoemen bij de ontwikkeling naar een circulaire economie. De tekst is in het voorjaar van 2016 verschenen in het boek ‘Op weg naar de Circulaire Economie’ (verkrijgbaar via www.nieuwebusinessmodellen.nl/publicaties) en later in verkorte vorm gepubliceerd als artikel op Sigmaonline.nl.

Hieronder vind je de samenvatting in de download:

Download 'Een Olifant in de Kamer die Maatschappij heet'

Over Jan Jonker

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk concentreert zich op drie samenhangende thema’s: de opkomst van de WEconomy, het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het anders denken over geld oftewel ‘hybride bankieren’. Zijn meeste recente boek is de bestseller ‘Nieuwe Business Modellen: Samen Werken aan Waardecreatie’ ( 2014). Momenteel werkt hij met een team aan een landelijk onderzoek naar Business Modellen in de Circulaire Economie, waarvan de resultaten gepresenteerd worden op een symposium in mei 2017 in Arnhem.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

Jan Jonker

Do you want to comment on this library-item?