Warmte van Twence in Enschede

Summary
In Enschede gebruiken ze warmte van Twence, via het netwerk van Ennatuurlijk, om de stad mee te verwarmen. Een mooi voorbeeld van hoe door slim samenwerken mooie projecten tot stand komen.
Warmte van Twence in Enschede
library

Overijssel gaat van aardgas naar nieuwe energie! Nu gebruikt nog 90% van de 500.000 huishoudens aardgas om hun woning te verwarmen. Als we aardgas blijven gebruiken heeft dat grote gevolgen voor het milieu. Daarom heeft de overheid besloten dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn.

De gemeenten in Overijssel moeten vóór 2021 voor elke wijk een warmteplan hebben opgesteld. Daarin staat wanneer een wijk van het aardgas af gaat en wat het alternatief is. Een hele puzzel. De gemeentes werken hiervoor samen met o.a. netbeheerders, provincie, woningcorporaties en bewoners.

Slim samenwerken

Vooruitlopend op de warmteplannen zijn er in Overijssel al plekken waar grootschalig bestaande woningen van het aardgas af gaan. Bijvoorbeeld in Enschede, waar warmte van Twence, via het netwerk van Ennatuurlijk wordt gebruikt om de stad mee te verwarmen. Een mooi voorbeeld van hoe door slim samenwerken mooie projecten tot stand komen.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?