Wat is het grootste bottleneck voor circulair bouwen?

Summary
CIRCULAIR BOUWEN: HOE BRENGEN WE HET OP GANG?
Wat is het grootste bottleneck voor circulair bouwen?
library

Volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 volledig circulair zijn. 

Gebouwen en infrastructuur worden dan zodanig ontwikkeld dat de materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen worden gebruikt. Een hoge ambitie als je bedenkt dat momenteel hooguit 5% van de bouw circulair is. Is de ambitie uit de Transitieagenda wel realistisch en zo ja, wat is ervoor nodig? 

HEVO legde vier stellingen voor aan vier experts en vroegen hen om een kort antwoord op de vraag: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen en wat moet daar op korte termijn aan gebeuren?

De experts:

  • Jacqueline Cramer is al 45 jaar professioneel actief op milieuterrein en bekleedde vele advies-, bestuurs- en andere functies. Zo was ze onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007-2010). Tegenwoordig is Cramer hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. Ze is tevens regisseur ‘Circulaire Economie’ van de Economic Board Amsterdam en voorzitter van het Betonakkoord in uitvoering.
  • Bob Geldermans is assistent-professor Klimaatontwerp en Duurzaamheid aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij doet al vijftien jaar onderzoek naar circulaire materialenstromen in de gebouwde omgeving. Hij is tevens adviseur Circulariteit bij de afdeling Vastgoed van de TU Delft. Deze universiteit wil zich ontwikkelen tot een volledig circulaire campus. 
  • Crystal Ririassa is programmamanager Koers Circulair bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dit programma loopt door tot in 2023 en heeft betrekking op alle vastgoedactiviteiten van de organisatie, van nieuwbouw tot renovatie en circulair beheer. Koers Circulair is bedoeld om te ontdekken wat circulair bouwen precies inhoudt, wat ervoor nodig is en hoe je dat kunt bereiken samen met de sector. 
  • Tom Bosschaert is directeur van Except Integrated Sustainability. Dit bureau bestaat 22 jaar en begeleidt, van idee tot en met uitvoering, vooruitstrevende duurzame projecten in de gebouwde omgeving. Except is actief in de hele ontwikkelketen en helpt bedrijven ook bij het met businessmodellen overtuigen van investeerders. De meeste projecten spelen zich af in het buitenland. 

Het artikel is in zijn geheel te lezen op de site van HEVO.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?