Werken aan de Nieuwe Economie

Werken aan de Nieuwe Economie
library

Op alle mogelijke plekken in de maatschappij ontstaan nieuwe manieren van organiseren. Drie artikelen over de WEconomy, Nieuwe Business Modellen en Hybride Bankieren die in Slow Management gepubliceerd zijn, zijn bijeengebracht onder de titel Werken aan de Nieuwe Economie. Deze onderwerpen vormen de bouwstenen waarmee de transitie gerealiseerd kan worden.

Special_Issue_Slow_Management_Jonker_(2015).pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here
person

David Julian Lake

Social Entrepreneur

Do you want to comment on this library-item?