Whitepaper: Duurzaam rendement door terugname gebruikte bedrijfsmiddelen

Whitepaper: Duurzaam rendement door terugname gebruikte bedrijfsmiddelen
library

Deze whitepaper legt uit waarom gesloten waardeketens belangrijk zijn voor fabrikanten en omschrijft het proces van het terughalen van gebruikte bedrijfsmiddelen tot aan hergebruik - en
daarmee het opnieuw in de markt zetten. Het gaat in op barrières die fabrikanten ervan weerhouden om een gesloten waardeketen te implementeren of uit te breiden.

Middellange strategische plannen en prestatie-indicatoren van fabrikanten richten zich vaak op het maximaliseren van de productie van nieuwe bedrijfsmiddelen. Daardoor hebben ze vaak weinig zicht op wat er na de verkoop met die bedrijfsmiddelen gebeurt.

De rol van fabrikanten

In de nieuwe circulaire economie controleren fabrikanten de hele technische levenscyclus van door hen geproduceerde bedrijfsmiddelen. Daardoor houden ze grondstoffen in een gesloten waardeketen en verlengen ze hun verantwoordelijkheid over het product. Fabrikanten moeten hiervoor hun blikveld verbreden en grip houden op de bedrijfsmiddelen die zij in de markt zetten. In een gesloten waardeketen ligt vast hoe fabrikanten en dealers hun bedrijfsmiddelen na de eerste gebruikstermijn terughalen en hoe ze worden klaargemaakt voor hergebruik.

Het belang van gesloten waardeketens

Deze whitepaper legt uit waarom gesloten waardeketens belangrijk zijn voor fabrikanten en omschrijft het proces van het terughalen van gebruikte bedrijfsmiddelen tot aan hergebruik - en daarmee het opnieuw in de markt zetten. Het gaat in op barrières die fabrikanten ervan weerhouden om een gesloten waardeketen te implementeren of uit te breiden. Tot slot bevat deze whitepaper oplossingen om deze barrières te overkomen en belicht het de rol van leasing.

Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met verschillende fabrikanten in de sectoren bouw & constructie, transport, landbouw, gezondheidszorg en kantoortechnologie.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?