Whitepaper: kansen en uitdagingen van circulaire businessmodellen

Whitepaper: kansen en uitdagingen van circulaire businessmodellen
library

Iedereen die met circulaire businessmodellen aan de slag gaat, zal geconfronteerd worden met uitdagingen en de welbekende 'beren' op de weg. De whitepaper van ValueC brengt de belangrijkste in kaart en geeft aan waar kansen liggen. Het document is deels gebaseerd op de ervaring van doorgewinterde circulaire ervaringsdeskundigen.

Circulaire economie wordt voornamelijk nog gezien als een ‘groene exercitie’, meestal gericht op afvalpreventie en recycling. Daarnaast hebben de meesten wel in de gaten dat het huidige lineaire model niet werkt en eindig is. Dat het concept veel verder gaat en het gehele verdienmodel van een bedrijf op zijn kop kan gooien, is niet altijd duidelijk.

Ervaringen

Even aan de slag gaan met een circulair businessmodel is geen sinecure en vraagt om een heldere visie met duidelijke keuzes en onvoorwaardelijke inzet. Circulariteit gaat om het in kaart brengen van waardeverlies in de keten van het product om deze vervolgens weg te nemen. Op de juiste manier ingestoken is het een driver voor innovatie.

De whitepaper geeft inzage in de ervaring van deskundigen die reeds met het welbekende bijltje hebben gehakt, zoals Andy Ridley, voormalig CEO van Circle Economy en Owen Zachariasse, medeontwikkelaar van Park2020 te Hoofddorp. Bedrijven en personen die ook met circulaire businessmodellen aan de slag willen, krijgen een kijkje in de keuken. Hopelijk ondersteunt dit hen succesvol te zijn in de 'circulaire' implementatie.

Barrières

De welbekende barrières komen aan bod; zoals productontwerp en het maken van de juiste strategisch keuzes. Maar ook minder voor de hand liggende barrières, zoals het begrijpen van de holistische insteek van de circulaire economie, afwenteling van kosten op de maatschappij en de angst voor verandering. Daarnaast lees je in de paper waar de mogelijkheden liggen op zowel micro-, meso- als op macro-economisch niveau. Het in kaart brengen van de onmogelijkheden helpt de juiste aanpak te definiëren en succesvol te zijn in de transitie naar de inmiddels onvermijdelijke circulaire economie.

ValueC Whitepaper Barriers & Enablers to Circular Business Models
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?