Zorgeloos Afval in Vakblad Afval

Zorgeloos Afval in Vakblad Afval
library

In een ziekenhuis draait alles om de zorg voor patiënten. Dan is zorg om afval vaak van ondergeschikt belang. Toch is er een wereld te winnen als het om het verminderen en scheiden van ziekenhuisafval gaat. Met name rondom plastics werd er nog weinig aan ketelinnovatie gedaan. Tot nu!

Vakblad Afval schreef een mooi stuk over het keten innovatieprogramma Zorgeloos afval en de pilotprojecten die het afgelopen jaar uit het programma zijn ontstaan. Jolein Baiderman geeft hierin toelichting op de keuzes die er sinds eind vorig jaar zijn gemaakt. Waarom is er gekozen voor zorg? En waarom richten veel van de pilots zich op afval? Er spelen toch ook issues rond voedselverspilling en bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? "We hebben gekozen voor medische zorgmiddelen die een afvalprobleem vormen en waar nog weinig aan keteninnovatie wordt gedaan, met name rondom plastic." 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/6bc9ee821e8aabda1b96bd54edc2bc34_large.png

Onder andere Edwin van Stralen van het UMCU vertelt wat zijn beweegreden was om zich bij dit programma aan te sluiten: "We merken dat we op de helft van de verwerking en scheiding van afval blijven steken. We hopen en verwachten dat het in deze project waarbij de hele keten is betrokken wel gaat lukken."

Ook Ellen Parma van het OLVG en Roelf van Run van Nefemed vertellen over hun ervaringen en hun kijk op het belang van het programma Zorgeloos Afval.

Lees hier het hele artikel op Afval Online!

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library-item?