AELS – Aircraft End-of-Life Solutions

AELS – Aircraft End-of-Life Solutions
solution

AELS deassembleert vliegtuigen. Meer dan 95% van het gewicht van een afgeschreven vliegtuig gaat na hercertificering terug de markt op. AELS brengt internationale luchtvaartkennis samen met de high-tech recycling kennis in Nederland. 

Een lange levensduur
Vliegtuigen worden modulair ontworpen voor een zo’n lang mogelijke levensduur. Tevens moeten vliegtuigen veilig vliegen en mogen niet stil staan. Een flinke hoeveelheid reserve onderdelen is nodig omdat te bereiken. Vliegtuig fabrikanten zijn echter vaak al overgestapt op het maken van nieuwe onderdelen voor een nieuw model vliegtuig. Niet gek dat er een markt is ontstaan voor onderdelen van vliegtuigmodellen van eerdere generaties. Door de eerste vliegtuigen uit een generatie te deassembleren blijft de beschikbaarheid van reserve onderdelen op niveau en kunnen ook de oudere vliegtuigen blijven vliegen. 

Een veilige levensduur
Veiligheid staat in de luchtvaart met recht stipt op de eerste plaats. Vandaar ook dat de supply chain van componeten in de luchtvaartindustrie de strengst gereguleerde industrie voor hergebruik is. Juist door deze strenge regulering is de markt voor gereviseerde componenten erg succesvol, aldus AELS. Alle luchtvaartmaatschappijen in de wereld vliegen met vliegtuigen met daarop onderdelen die wel eens zijn gehercertificeerd. Voor alle onderdelen op een vliegtuig zijn hercertificeringshandleidingen geschreven. Dat geeft duidelijkheid over de specificaties en de te behalen kwaliteit van een hergebruikt onderdeel.

Businesscase 
AELS biedt meerdere vliegtuigen per jaar een duurzame end-of-life oplossing. Het bedrijf uit Zoetemeer brengt per vliegtuig meer dan 1000 onderdelen terug naar de markt. De rest van het vliegtuig wordt zoveel mogelijk gerecycled. Totaal wordt er meer dan 95% van het gewicht van een vliegtuig hergebruikt of gerecycled. Het deassembleren van vliegtuigen en het daarna hercertificeren en gebruiken van componenten voorkomt het maken van nieuwe componenten, verhoogt beschikbaarheid en daardoor inzetbaarheid van vliegtuigen. Circulariteit met een businesscase dus!

AELS bestaat 10 jaar en is actief betrokken bij AFRA, een internationaal consortium dat duurzaam deassembleren onder de aandacht te brengen. De oprichter van AELS is ook president van AFRA

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?